of 59854 LinkedIn

Bouwen mét de natuur

Reageer

De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe woningen nodig. Tegelijkertijd zijn er door klimaatverandering toenemende hitte- en waterproblemen in en om de steden. Door te bouwen mét de natuur kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden. 

Aanpak woningtekort kan met groen als ordenend principe

In steden, aan stadsranden en in buitengebieden zijn genoeg kansen om deze synergie te realiseren. Besturen van de vier grote steden verwachten de meeste gewenste nieuwe woningen binnen bestaande stadsgrenzen te kunnen realiseren. Zo ontzien ze de groene ruimte rond de stad én houden ze deze bereikbaar voor de stadsbewoners.

Maar ook groen binnen de stad verdient aandacht. Het verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven; groene daken, parken en tuinen vangen water op tijdens zware regenbuien die door klimaatverandering vaker zullen voorkomen. Overigens hoeft dat groen niet alleen horizontaal voor te komen. Innovatieve ‘living walls’ zoals we in Covent Garden al zagen, koelen de stad en zuiveren de lucht. Als groen vanaf de ontwerptafel een prominente rol krijgt, blijft de stad ook in de toekomst een fijne, gezonde, veilige woonplek.

De vraag is in hoeverre innovatieve stedelijke projectontwikkelaars de landelijke woningvraag kunnen oplossen. Stadsranden zijn de logische volgende plek waarnaar gekeken wordt om aan de vraag te voldoen. Tegelijkertijd moeten we de open ruimte beschermen en voorkomen dat de randstad dichtslibt. De ‘klimaatbuffers’ bij Groningen (Onlanden) en Den Bosch (Bossche Broek, Moerputten) zijn bovendien niet alleen recreatiegebied, ze vangen óók overtollig water op zodat de stad bij hoog water niet onderloopt. Die natuur is dus van levensbelang.

Het is de moeite waard om te onderzoeken of er plekken zijn waar woningbouw aan stadsranden mogelijk is zónder dat natuur hiervoor de prijs betaalt. Want nu het vaak gaat over ‘vestigingsklimaat’ en ‘groen tekort’ moet de nu regelmatig rommelige stadsrand niet het dieptepunt van de stad zijn, maar een hoogtepunt. Maatwerk is hier nodig. Herverkaveling van landbouw, natuur en gebruiksgroen en het voor recreatie toegankelijk maken van afgesloten agrarisch gebied helpt bij het (her)inrichten van de stadsrand. Hoe dan ook: het belang van landschapsbescherming mogen we nooit vergeten.

Ook buitengebieden bieden kansen voor nieuwe functies zoals wonen en natuur. De komende jaren zal meer dan 50 miljoen m2 agrarische bebouwing vrijkomen door veranderingen in deze sector. Wonen, werken en recreëren op deze locaties helpt bij het leefbaar houden van ons platteland, mits met gevoel voor schaal en smaak vormgegeven. Er zijn prachtige voorbeelden van herontwikkeling van dergelijke afgedankte boerderijen. Vervallen boerderijen waarvan sloop onvermijdelijk is, kunnen we teruggeven aan de natuur, in ruil voor bouwmogelijkheden elders.

Meer flexibiliteit in ruimtelijke regelgeving kan leiden tot meer mogelijkheden om wonen, werken, natuur en recreatie binnen én buiten de bebouwde kom met elkaar in harmonie te brengen.

Bovengenoemde uitdagingen tonen twee dingen aan. Ten eerste dat Nederland de uitdagingen van verstedelijking, woningbouw en krimp beter aankan als 'groen' vanaf het begin wordt beschouwd als ordenend principe. Ten tweede dat bouwers en natuurbeschermers die elkaar met open vizier tegemoet treden, meer overeenkomsten dan verschillen blijken te hebben. En dat biedt vertrouwen voor de toekomst.

Ger Jaarsma, voorzitter van NVM en Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.