of 64707 LinkedIn

Benut de ruimte in de buitenstad

Reageer

De druk op de Randstad is groot, maar daarbuiten is plek genoeg om extra woningen te bouwen. Door daar te investeren in infrastructuur en cultuur, wordt alles binnen in een uur reizen een interessant woonalternatief voor wie werkt in de Randstad.

Woningbouw aan de randen van de Randstad

In gemeentelijk Nederland is ophef ontstaan over uitlatingen van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) die in De Telegraaf (30 januari 2018) pleit voor bouwen in het groen, omdat volgens haar binnenstedelijk bouwen onvoldoende nieuwe huizen oplevert. Bestuurders van steden en dorpen reageren fel. Ze willen niet nog meer groen opofferen voor woningbouw. Ze koesteren het groen rondom de steden en zien genoeg mogelijkheden voor binnenstedelijke bebouwing.

Ik heb begrip voor het pleidooi van de minister. Gemeenten reageren te traag op trends en ontwikkelingen. De overspannen woningmarkt zal hierdoor nog wel even voortduren. Maar tegelijk snap ik ook de reactie van bestuurders van steden en dorpen in de Randstad. Rij van Gouda naar Den Haag en je begrijpt het direct. Behalve dat alles lijkt te worden volgebouwd, is veel bebouwing ook erg lelijk. Lucht in de Randstad is nodig om de bestaande kwaliteit te behouden. Daarom is het nodig verder te kijken: buiten de Randstad. Daar is nog ruimte die niet leidt tot verdringing. Meer ruimte in de steden, meer ruimte buiten de steden. Rijk en provincies kunnen wonen buiten de Randstad stimuleren, vooral door te investeren in infrastructuur.

Het bezwaar dat hier vaak tegen wordt opgeworpen is dat mensen in de Randstad werken en daar ook willen wonen. Ik durf dat te betwijfelen. Vooral nu de krapte groot is en als gevolg hiervan de prijzen extreem hoog zijn, zijn mensen sneller geneigd een alternatief op grotere afstand van het werk te zoeken.

Ik denk vooral aan steden die op een uur reistijd (OV) liggen van steden als Rotterdam en Amsterdam: Alkmaar, Zwolle, Apeldoorn, Ede en Den Bosch. Ik noem ze de Buitenstad. Daan Zandbelt (momenteel Rijksadviseur voor de fysieke Leefomgeving) betitelde deze steden als ‘Mid-Size Utopia’. Hier vind je de lusten van een middelgrote stad met de ruimte van een omringend ommeland: bereikbaar, te midden van landschappen als Veluwe en Grote Rivieren en met een compleet voorzieningenaanbod.

Investeringen in deze steden (woonklimaat, bereikbaarheid en cultuur) ontlasten de Randstad en geven sneller rust op de woningmarkt, dan te veel afhankelijk blijven van bebouwing in de grote steden. Wil het rijk doelstellingen van de Randstad voortaan neerleggen bij de Buitenstad, zal ze deze gemeenten wel tegemoet moeten komen. Die zullen niet uit zichzelf groen opofferen voor woningbouw. Investeringen in bereikbaarheid, zowel per spoor als over de weg, zijn sterke stimulansen om de Buitenstad deelgenoot te maken van de urgente woningbouwopgaves. Ze willen allemaal snellere verbindingen naar de Randstad om zodoende aantrekkingskracht uit te oefenen op bewoners maar zeker ook op bedrijven.

Mijn advies aan de minister is dus: kijk verder dan de Randstad en investeer in de Buitenstad die als een schil om de Randstad ligt. Daar is ruimte om te investeren in woningbouw. Voorwaarde is wel dat het kabinet investeert in bereikbaarheid van de steden in de Buitenstad, waardoor mensen maximaal een uur hoeven te besteden aan woon-werkverkeer.

Arnoud Leerling is bestuurskundige en zelfstandig ondernemer. Hij woont in Ede.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.