of 64621 LinkedIn

Alle hens aan dek in de binnenstad

Cees-Jan Pen 1 reactie

Binnensteden staan onder druk en wachten na corona een stevige verbouwing. Dat vraagt lokaal om miljoeninvesteringen en keuzes maken. Provincies gaan voorop, nu de gemeenten nog.

Gemeenten moeten brede aanpak provincies volgen

Een groot deel van de provincies zet voorzichtige stapjes de verbouwing van binnensteden in gang te zetten. Positief is dat men hierbij een stuk breder denkt dan retailoplossingen en nadrukkelijk de woningbouw- en verduurzamingsopgave meeneemt.

Het besef dringt door dat de retailmarkt een krimpmarkt is en dat de eerdere ambitie van een kwart minder winkels uit de Retailagenda realistisch is. Er zijn nu daden nodig en investeringen die leiden tot het toekomstproof maken van binnensteden als geheel in plaats van op het korte termijn redden van winkels, horeca en leisure. De urgentie is er inmiddels ook echt: corona zorgt voor stille binnensteden en toont de kwetsbaarheid van te grote en eenzijdige dominantie op drukte en omzet van winkels/horeca. De leegstand stijgt – en alhoewel sommige wijkcentra sterk in opkomst zijn, staan de dominante sectoren retail, horeca en leisure aan de vooravond van een forse sanering.

Er zijn keuzes nodig om overbewinkeling aan te pakken en er zal wat moeten gebeuren aan het te stenige karakter en te grote dominantie van de auto en asfalt in binnensteden. Tegelijkertijd is er veel vraag naar binnenstedelijk wonen en wordt reeds stevig geïnvesteerd in vergroening en klimaatadaptief maken van centra. Binnensteden blijken immers ware hitte-eilanden.

Provincies koppelen hun aanpak aan de herstelpakketten in het kader van de coronacrisis. De Tweede Kamer stelde onlangs 100 miljoen euro beschikbaar voor de verbouwing van binnensteden. Tevens belandt een deel van de rijksbijdrage van ruim 290 miljoen in 27 projecten voor de realisatie van ruim 51.000 woningen bij transformatie van de binnensteden Deventer, Enschede, Eindhoven, Helmond en Nijmegen. Nu is het momentum te beginnen met de kostbare verbouwingsoperatie in de binnensteden.

Provincies als Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant en recent ook Limburg en Drenthe lopen enigszins voorop met integraler denken door het combineren van de woningbouwopgave met een investeringspakket voor binnensteden. Met name de Randstedelijke provincies doen dit meer impliciet door de investeringen te koppelen aan de algehele verduurzamingsopgave.

De aanpak van de bouwopgave is hier onderdeel van. Gelet op de overspannen woningmarkt in de Randstad en de hoge woningprijzen is het ook de vraag of provinciale transformatiefondsen nodig zijn. Woningbouw is hier immers een ‘makkelijke’ oplossing. Het is nog onduidelijk in hoeverre Zeeland en Groningen een relatie leggen tussen de noodzakelijke aanpak van binnensteden en de forse geplande investeringspakketten in beide provincies, die voortkomen uit het compensatiepakket voor de afgeblazen Marinierskazerne respectievelijk de aardbevingscompensatie-middelen. Pas in 2021 wordt ook duidelijk of de Friese retailaanpak wordt verbreed en opgeschaald naar de aanpak van centra.

De nadruk ligt nu vooral op retail. Het is nu zaak dat gemeenten met eigenaren, investeerders en ondernemers aan de slag gaan met structurele maatregelen en de echte verbouwing gaan financieren. Hoopvol zijn recentelijke investeringsbesluiten vanuit gemeentelijke begrotingen voor de binnenstad, zoals in Assen, Enschede, Nijmegen, Rotterdam, Meppel, Tilburg en Utrecht en Zutphen. Pas dan kunnen we echt samen werken en sterker uit deze crisis komen.

Cees-Jan Pen, lector ondernemende regio Fontys Hogeschool

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door drs. E. Nabled op
De stroperige traagheid van/bij de overheid en haar beleid legt het gewoon zwaar af tegen de snelheid en dynamiek van de markt. Op dit moment worden op grote schaal op toeristen gerichte winkels in Amsterdam opgekocht door bijvoorbeeld Afghanen. Ra ra wat daar gebeurt en hoe ze aan dat geld komen