of 59130 LinkedIn

Afspraken Energieakkoord in de knel

Marlies Lambregts 1 reactie

Het bedrijfsleven levert met energiebesparing een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen uit het SER-Energieakkoord. De realisatie van energiebesparing door het bedrijfsleven blijft echter achter. Daardoor staat de haalbaarheid van de doelstelling over energiebesparing uit het Energieakkoord onder druk. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) ziet kansen om hier iets aan te doen. 

In opdracht van gemeenten en provincies ziet de ODNZKG erop toe dat bedrijven voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing. De dienst stimuleert het bedrijfsleven om met energiebesparing aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door seminars te organiseren en kennis te delen over wettelijke afspraken zoals de Regeling Energie-Efficiëntie (EED) en over MVO (zoals duurzaam inkopen).

 

Veel instrumenten, weinig samenhang 

Veel bedrijven zien inmiddels de voordelen van energiebesparende maatregelen. Zij willen wel voldoen, maar hebben geen idee waar te beginnen. Er zijn vele goede initiatieven zoals keurmerken en convenanten waarbij bedrijven in een bepaalde branche de intentie uitspreken om maatregelen te nemen. En er zijn wettelijke regels en richtlijnen waaraan bedrijven moeten voldoen, zoals de EED. Door de hoeveelheid instrumenten en door het gebrek aan samenhang daartussen is het volgens de ODNZKG voor een bedrijf niet eenvoudig om te bedenken hoe kan worden voldaan aan de regelgeving.

 

Er zijn ook bedrijven die bepaalde maatregelen niet willen nemen, uit kostenoverwegingen of anderszins. Ook als uit onderzoek blijkt dat ze wel degelijk op termijn rendabel zijn. Een aantal bedrijven probeert de realisatie van energiebesparende maatregelen zelfs via tijdrovende en kostbare juridische trajecten te voorkomen. Namens de gemeente Amsterdam voerde en verloor de ODNZKG een aantal rechtszaken waarvoor inmiddels hoger beroep is aangetekend. Deze rechtszaken tonen aan dat deze bedrijven onvoldoende via milieuregelgeving kunnen worden geprikkeld. ‘Achterblijvers’ worden in feite beloond, wat oneerlijk is ten opzichte van bedrijven die wél doen wat mogelijk is.

 

Verplichte maatregelen

Een optie is volgens de ODNZKG om de ‘erkende’ energiebesparende maatregelen eenvoudigweg verplicht te stellen, met de mogelijkheid van een beroep op gelijkwaardigheid: dat houdt in dat een bedrijf een alternatieve maatregel met tenminste evenveel bewezen energiebesparing ter goedkeuring kan voorleggen aan het bevoegd gezag, waarbij de bewijslast wordt gelegd bij het bedrijf. Maatregelen verplicht stellen, voorkomt bovengenoemde juridische trajecten. En het benadrukt dat energiebesparing niet vrijblijvend is.

 

Een andere kans is het vastleggen van een berekeningsmethode voor de terugverdientijd. Het Activiteitenbesluit geeft aan dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen moeten nemen die zich in vijf jaar of korter terugverdienen. Om dit te berekenen worden branchegemiddelden gehanteerd. In één van de door de ODNZKG gevoerde rechtszaken oordeelde de rechtbank dat het branchegemiddelde voor dat specifieke bedrijf niet haalbaar was. Het standaardiseren van de berekeningsmethode voorkomt kostbare (juridische) trajecten over de vraag of maatregelen nu wél of niet binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.

Kansen genoeg voor verbeteringen binnen het bestaande instrumentarium waardoor bedrijven met energiebesparing maximaal meters kunnen maken. 

 

Marlies Lambregts, Omgevingsdienst NZKG

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door sandra (burger) op
heerlijk die eerste twee zinnen. Ze zetten je compleet op het verkeerde been, maar belangrijker nog het is positief. Echt een communicatiemedewerker, alleen ze heeft het niet goed uitgelegd. Geen burger die dit gegoochel met woorden nog begrijpt, sterker men voelt: hier wordt mij een rad voor ogen gedraaid. Doel van dit persbericht???