of 60220 LinkedIn

Stapvoets woestijn in

De kogel is door de kerk. Na maandenlange geruchten geeft nu ook minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu in dit nummer van Binnenlands Bestuur toe dat de Omgevingswet niet per 1 juli 2019 zal worden ingevoerd. Het wordt later. Hoeveel later maakt ze deze zomer nog bekend.

Het nieuwe uitstel getuigt van realiteitszin. Zeker, door gemeenten wordt op basis van de Crisis- en Herstelwet al volop met het vrijere ruimtelijk beleid geëxperimenteerd. Maar tegelijk gaf één op de drie gemeenten dit voorjaar aan niet op tijd klaar te zijn voor de Omgevingswet. Dan is vasthouden aan de invoerdatum vragen om moeilijkheden. Temeer daar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de dienstverlening voor burgers en bedrijven gemakkelijker moet maken, nog in de kinderschoenen staat. De Omgevingswet zelf en de vier AMvB’s mag Schultz op kordate wijze met een grol hier en een toezegging daar door de Eerste en Tweede Kamer hebben geloodst, het lastigste deel van de klus begint nu pas. Dat is het vertalen van wetten en regels in de juiste computertaal voor het digitale loket.

Hoe ingewikkeld een dergelijk proces is, bewijst het recente fiasco van de Basisregistratie Personen. Door het schrappen van dit project gaat 80 miljoen euro in rook op. Dat stemt voor de nog ingewikkelder programmatuur van het DSO niet hoopvol. De lessen van de commissie- Elias indachtig kiest Schultz voor een agile aanpak: kleine, behapbare vervolgstappen die elk kwartaal tegen het licht worden gehouden. Dat klinkt logisch, zeker bij een project dat pas in 2029 volledig wordt afgerond. Met de snelheid waarmee digitale technieken zich ontwikkelen is een dichtgetimmerd masterplan met een looptijd van twaalf jaar iets onmogelijks.

Tegelijk roept die stapvoetse aanpak vragen op. Hoe houd je koers, hoe zorg je voor financiële controle? Een eerste DSO-offerte beliep al meteen twee keer de geraamde kosten. Schultz kondigt alvast aan dat dit slechts het begin is van de meerkosten die het DSO geheid gaat opleveren. Haar opvolger moet iemand zijn met veel aandacht voor de uitvoeringskant, beveelt ze aan. Laat het ook iemand zijn die boven op de schatkist zit.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.