of 60831 LinkedIn

Huis met zwembad

In 20 jaar tijd is er in Nederland bijna 60.000 hectare bij gekomen voor wonen, werken en infrastructuur. Wat er voor werd weggedrukt: voornamelijk landbouwgrond en in mindere mate natuur. Recente cijfers van het CBS tonen dat aan. 

Nu krijg je bij cijfers niet altijd direct een plaatje, laat staan een warm of koud gevoel. Voor een beter beeld: dat zijn pakweg 120.000 voetbalvelden. Qua beleving werkt het altijd goed om eigen ervaringen te gebruiken. Daarvoor ga ik terug naar de straat waar ik ben geboren en opgegroeid, gelegen aan de rand van het dorp tegen een stuk bos aan. Achter dat bos een doolhof van zandpaden, slingerend langs weilanden. Tegenover ons huis een boerderij met koeien, varkens, een paar loslopende kippen en nog meer weiland.

Niet veel later na mijn vertrek naar de grote stad zijn de stallen gesloopt, het vee vertrokken en maakte het groene gras plaats voor een kleine honderd woningen. De zandpaden werden langs een liniaal gelegd en strak geasfalteerd. Eraan werd een koeienstal gebouwd. Waar gras stond, groeit nu hoofdzakelijk mais. Van het bos, destijds een speelparadijs waar we hutten bouwden en met onze fietsjes crosten, is hoegenaamd niets meer over. Er verrees een villa met zwembad en om de paar bomen die mochten blijven staan werd een keurig hekwerk geplaatst. In de CBS-lijst zag ik het vertaald in koele cijfers: ten opzichte van 1995 verrees in mijn geboortedorp 19 procent meer bebouwing.

En dan wil LTO ons bij monde van voorman Marc Calon tegelijk doen geloven dat het de natuur is die de agrariërs in de weg zit en het leven voor hen onmogelijk maakt. Wat hem betreft mag het minder, minder, minder met die natuur in ons land. Natuur verstikt, kopte De Telegraaf boven het artikel waarin Calon meer ruimte opeiste voor het economisch handelen van zijn achterban. Hij gaat nog net niet zover door te stellen dat mais ook natuur is, want overduidelijk groen toch? Natuur verstikt... Zonder natuur geen leven, zou ik zeggen.

Maar ja, als stadsjongen heb ik er waarschijnlijk onvoldoende kijk op.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doeterniettoe (-) op
Goede column.
Apart om te zien dat waar woning- en utiliteitsbouw de slag om ruimte zonder problemen naar zich toe kan trekken de landbouw dat niet kan.
Terwijl het beiden om winst gaat voor een selecte groep. En dat zijn niet bewoners of de natuur.
Door Win op
Er is heel erg veel agrarische grond omgezet in natuur.
Dit terwijl de Nederlandse land en tuinbouw het meest efficient en schoon produceren van de hele wereld.
Door Marjolein (Beleidsmedewerker) op
Mooi, die vergelijking met de eigen jeugd!