of 58952 LinkedIn

Boze burgers

De Raad van State maakte onlangs een eind aan een slepende discussie tussen burgers en bestuur. Onderwerp: windmolens. De door het rijk geplande wieken in de Drentse gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn mogen ondanks lokaal verzet toch worden geplaatst. Aan de politieke component wil de Raad van State zich uiteraard niet wagen, motiveert zij haar besluit, maar de inspraak is volgens de rijksprocedures verlopen. En dus kon de afdeling bestuursrechtspraak niet anders dan haar fiat geven.

Vechten tegen windmolens

Een onderzoek van Bureau Elzinga & Oterdoom (in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windmolenpark) bracht december 2015 in beeld hoe Drenten diezelfde inspraak tot dan toe hadden beleefd. ‘De huidige werkwijze wordt ervaren als het eenzijdig zenden van boodschappen vanuit de initiatiefnemers/overheden, waarbij bewoners het gevoel hebben dat hen geen ruimte wordt geboden hun inbreng te leveren.’ En: ‘Er is grote behoefte aan tijdige communicatie, openheid van zaken en duidelijke informatie vanuit deskundige, onafhankelijke bronnen. Dit ontbrak tot dusver en nu wordt informatie, ook vanuit de overheid, niet meer geloofd.’

Een vergelijkbaar beeld rijst op uit het verzet tegen Lelystad Airport. Met dit verschil dat daar ter zake kundige burgers gaten wisten te schieten in de argumentatie van het rijk. Ook de Drentse molenbestrijders hebben inmiddels een expert aangetrokken die met berekeningen meent te kunnen aantonen dat wind op zee een stuk rendabeler is dan wind op land. En dat in de Noordzee ruimte zat is. Zo treft de overheid niet alleen een steeds geharnaster, maar ook een steeds beter geïnformeerd verzet.

De onderzoekers van Elzinga & Oterdoom opperen om voor- en tegenstanders van windmolens ‘op ludieke wijze’ bij elkaar te brengen, ‘met zang of in theatervorm’. Dat het nog simpeler kan bewijst de Zeister aanpak van het verslonsde woonwagenkamp Beukbergen. Ook een dossier waar burgers en bestuur jaren met de rug naar elkaar stonden, met verziekte verhoudingen als gevolg. De oplossing: eerst praten zonder verborgen agenda’s en zo een band opbouwen. Dit weekend heropent het geheel gerenoveerde park. Gemeente trots, burgers trots.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Daan op
Ik krijg vaak het idee dat de Raad van State in ALLE procedures van burgers tegen de overheid meent niet anders te kunnen dan de overheid zijn fiat te geven.

Dat idee heb ik onlangs eens getoetst door gedurende een paar maanden iedere woensdagochtend op de site van de Raad van State de uitspraken te tellen waarbij de overheid respectievelijk de burger in het gelijk werd gesteld.

Dat helde zwaar over richting overheid...
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
De onderzoekers van Elzinga & Oterdoom opperen om voor- en tegenstanders van windmolens ‘op ludieke wijze’ bij elkaar te brengen, ‘met zang of in theatervorm’.
Toen ik dit had gelezen, viel ik niet van verbazing van mijn stoel.
Als je voor een dergelijk advies betaald krijgt, dan kun je dat ook ophalen in de bejaardensoos.
Tenzij je als ingehuurde blijft denken dat je opdrachtgever gelijk moet hebben en de rest wel kunt afkopen met een lollie.