of 59854 LinkedIn

Kabinet krijgt de waterschappen wel klein!

52 reacties

AfbeeldingColumn Hans Middendorp
Finalist van de BB Serious Game Top Influencers
“Als we de waterschappen niet kunnen opheffen, dan krijgen we ze wel op een andere manier klein”, lijkt de gedachte van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. In de visie van het kabinet leidt een vermindering van het aantal gemeenteraadsleden, leden van provinciale staten en waterschapsbestuurders met 25% “als vanzelf” tot een vermindering van de bestuurlijke drukte.

Voor de waterschappen pakt de voorgenomen wijziging van de waterschapswet wel heel zuur uit. Al bij de invoering van de Waterwet in 2008 werd het aantal waterschapsbestuurders verlaagd van 45 naar 30 zetels (-33%). Nog een vermindering met 25% komt uit op 23 zetels, de helft van het aantal zetels vóór 2008.

 

De voorgestelde wetswijziging moet ook 77 miljoen euro aan bezuinigingen opleveren. Waterschapsbestuurders zijn parttimers met een onkostenvergoeding, die zich inzetten naast hun fulltime baan en stevig geworteld zijn in de samenleving. Ook de leden van het Dagelijks Bestuur krijgen een vergoeding op basis van een parttime aanstelling.

 

Kortom, waterschapsdemocratie is nu al “op een koopje”, en het naar huis sturen van waterschapsbestuurders levert weinig op aan bezuinigingen.

Democratisch rammelt er ook nog wel wat bij de waterschappen. Nu zijn er nog negen ‘geborgde zetels’, om de functionele belangen van eigenaren van bedrijfsgebouwen, van akkerbouwers en veetelers en natuurorganisaties te behartigen. Neem het hoogheemraadschap van Delfland, met 1,2 miljoen inwoners als voorbeeld: Als het voorstel van het kabinet doorgaat, dan zouden die 1,2 miljoen inwoners slechts door 16 gekozen bestuursleden worden vertegenwoordigd? Vergelijk dat eens met het aantal leden van een gemeenteraad!


Laten we in de gekte van de huidige tijdsgeest het hoofd koel te houden. Waterschappen zijn al flink opgeschaald in de afgelopen jaren, en het aantal gekozen waterschapsbestuurders is al flink verminderd. Inmiddels zijn ook nieuwe, a-politieke partijen vertegenwoordigd in de waterschapsbesturen, die veel werk maken van hun contact met de achterban. Die ontwikkeling moet je juist een kans geven!

 

Als het puur om de financiën gaat, is het ook veel voordeliger om alle dijkgraven naar huis te sturen. Om te beginnen worden dijkgraven niet gekozen, en hun salaris is drie keer hoger dan dat van een gekozen lid in het Dagelijks Bestuur. Mijn voorstel is dan ook: dijkgraaf eruit, weg met de geborgde zetels en vasthouden aan dertig gekozen waterschapsbestuurders. Daarmee wordt pas echt recht gedaan aan het democratisch mandaat van de waterschappen. Ook in de toekomst!


Hans Middendorp

Lid van het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland voor de Algemene Waterschapspartij.

 

Afbeelding

*Lees ook columns van andere BB Top Influencer-finalisten>>
*Al LinkedIn-lid? Zoek de finalisten op in de BB Linkedin-groep of in één van de subgroepen:

 

 Arbeidsmarkt & Carrière  
 Digitaal Besturen 

 Financiën 

 Openbare Orde en Veiligheid 

 Ruimte en Milieu 

 Sociaal

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door G.A. van der Wedden (Lid Verenigde Vergadering hoogheemraadschap van Delfland) op
Het gekozen bestuur van een organisatie als het waterschap zorgt er juist voor dat waterschappen kostenbewust werken en moet alleen om die reden al zeker behouden blijven: het bespaart enorm veel geld als 30 ‘gekozen vrijwilligers’ namens de burgers kritisch toezicht houden op de gang van zaken en de uitgaven in deze organisaties. Doordat deze 30 bestuurders elk hun eigen expertise hebben, vormen zij samen een kundig bestuur.

De hoeveelheid uren die deze vrijwillige waterschapsbestuurders binnen bijvoorbeeld het hoogheemraadschap van Delfland hiervoor besteden staan in geen verhouding tot de vergoeding die ze ervoor krijgen. Toch doen zij dit werk vaak vele jaren achtereen met veel plezier. Veel van deze bestuurders nemen hier speciaal voor vrij van hun betaalde werk.

Verminderen van het aantal bestuursleden van 30 naar 21 verhoogt de druk op de individuele bestuursleden. Daarnaast vermindert het de totale kennis binnen het bestuur en wordt de afstand tot de bestuurders voor individuele burgers weer groter. Deze nadelen wegen niet op tegen de minimale besparing. De ondersteuning van 9 bestuursleden minder, kost immers waarschijnlijk niet minder. De besparing op vergoedingen aan bestuurders zelf zal voor Delfland minder dan 50.000 euro op jaarbasis zijn, dat wil zeggen circa 3 cent per inwoner van Delfland per jaar. Ik denk dat veel inwoners 3 cent per jaar over hebben om ervoor te zorgen dat deze bestuurders namens hen kritisch naar de uitgaven van het ambtelijk apparaat kijken.

Het helemaal afschaffen van de gekozen besturen biedt al helemaal geen besparing, ook een betaalde directie moet ondersteund worden. Daarnaast ben ik bang dat er geen betaalde professionele directie te vinden is die voor 50.000 euro per jaar het werk van deze vrijwillige bestuurders wil overnemen. De kosten zullen wellicht toenemen, terwijl het de vraag is of een benoemde directie de belangen van de burgers goed behartigt.

De discussie in de Tweede Kamer over het verminderen van gekozen lokale bestuurders begrijp ik dan ook absoluut niet. Hoe meer democratische controle, hoe kostenbewuster deze organisaties immers gaan werken. Ik zou als Tweede Kamer juist pleiten voor het uitbreiden van de democratische controle. De Kamer heeft ook eens geroepen dat zij duidelijkere financiële controle op de drinkwaterbedrijven wil. Ik kan wel een oplossing bedenken: zorg dat ook hier gekozen bestuurders komen. Vorm drinkwaterbedrijven om tot drinkwaterschappen en houd drinkwaterschapsverkiezingen. Laat gekozen patiëntenraden de ziekenhuizen besturen, zorg dat elektriciteits- en gasgebruikers de besturen van de energiemaatschappijen mogen kiezen. Met de huidige IT-middelen moet dit makkelijk kunnen. Ik verwacht dat er dan pas echt kostenbesparingen komen.
Door Eric Oosterom (Bestuurslid Waterschap Zuiderzeeland) op
Interessante gedachten....!