of 64707 LinkedIn

Opinie

 • De twee werelden van de Omgevingswet

  Bij de voorbereiding van bijeenkomsten over de Omgevingswet krijg ik vaak te horen dat het niet over de cultuuromslag hoeft te gaan. Dat weten ze nu wel en daar zijn ze mee bezig. Bij de bijeenkomsten zelf krijg ik dan vragen als: is inpassen van de omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit verplicht? Staat daar een sanctie op?

 • Knellende vragen over verpakkingen

  Dagelijks werpen we gebruikte verpakkingen weg; blikjes, drankpakken en vooral veel kunststof verpakkingen. Het verpakkend bedrijfsleven is bij wet verantwoordelijk voor hergebruik. Daarvoor hebben de bedrijven zich verenigd in het Afvalfonds Verpakkingen dat met de VNG overeenkomsten sluit voor de inzameling van verpakkingen door gemeenten.

 • Mystery Burger: De kunst van het oneens-zijn

  ‘We behandelen eerst de moties vreemd uit de vorige vergadering,’ stelt burgemeester Harald Bergmann voor. ‘Het zijn er vijf.’ Daarnaast zijn er voor deze vergadering ook nog eens zes nieuwe moties zonder agendapunt ingediend. Het belooft voor de raad van Middelburg weer een lange avond te worden.

 • De stille meerderheid vindt het allemaal wel prima. Toch?

  Nog altijd is burgerparticipatie vaak het sluitstuk van een gemeenteproject. Het ‘oh jeetje daar moeten we ook nog iets mee’. Omdat het moet en om die paar usual suspects, dat groepje mondige burgers dat gevraagd en ongevraagd van zich laat horen, tevreden te stellen. Voor die overgrote en zwijgende meerderheid is het niet zo nodig, anders zouden die wel van zich laten horen. Maar is dat wel zo? Zijn die inderdaad stil, bijvoorbeeld omdat ze het allemaal wel prima vinden?

 • Opnieuw uitstel

  Verrassend is het allerminst dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw zal worden uitgesteld. Nadat de Tweede Kamer eind december bijna tussen neus en lippen door met invoering per 1 januari 2022 had ingestemd – waar waren de Omtzigten en Leijtens die middag? – volgde een golf van oranje en rode stoplichten.

 • Hoe groen is afvalverbranding?

  Afvalverbranding wordt gezien als een bron van groene stroom. Dit komt omdat een gedeelte van het aangevoerde afval bestaat uit papier, textiel (katoen, wol), hout en gft. Dit is biomassa, en stroom uit biomassa is groene stroom.

 • Komen we ooit van het afwijken af?

  Het omgevingsplan wordt gezien als uitvoeringsinstrument en niet als sturingsinstrument. Daardoor verandert het juridische werk. Mijn vorige column hierover riep wisselende reacties op. Ik zou bijvoorbeeld ten onrechte denken dat een bestemmingsplan de rechtszekerheid biedt dat er in de omgeving niets zal veranderen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu