of 64231 LinkedIn

Opinie

 • Die ja-sticker wordt een hit

  Amsterdam en Utrecht gaan er al voor, de ja-sticker voor reclamedrukwerk. Je krijgt dan géén reclamedrukwerk meer tenzij je zelf een dergelijke sticker op de brievenbus plakt. In Amsterdam daalde de hoeveelheid reclamedrukwerk met de ja-sticker van 49 procent naar 19 procent en in Utrecht van 48 procent naar 11 procent.

 • Freude am Fahren

  Was het onvermoed masochisme of pure nieuwsgierigheid? Voor onze vakantie vervingen we onze benzineauto door een elektrische VW ID.3. Niet tanken, maar laden. En dat 1.350 kilometer lang, dwars door Duitsland en Oostenrijk. Gewapend met 5 laadpassen, 7 apps en een noodkabeltje gingen we op pad. Hoe zal het ons bevallen?

 • Upcycling van afval: verrassende lessen

  Momenteel werk ik aan het project ‘Upcycle your waste’. Doel hierbij is om reststromen van bedrijven op een hoger niveau te recyclen, dat wil zeggen: het materiaal op een betere manier te hergebruiken. Ook hergebruik van producten valt wat ons betreft hieronder. Er zijn, ook voor gemeenten, nuttige lessen. 

 • Burgerparticipatie: burger en gemeenteraad aan zet.

  Dit jaar heb ik veel bijeenkomsten gehouden voor gemeenteraden over de Omgevingswet. Altijd gingen de discussies over burgerparticipatie. Hoe kun je daar nu de raad aan zet laten en ook de burger? Hoe voorkom je dat er verkeerde verwachtingen ontstaan? Wat is de rol van de volksvertegenwoordiging nog als je aan burgerparticipatie doet?  

 • Verbeterpuntje: alle luiken open

  De scholen gaan weer open. Mondkapjes en anderhalve meter hoeven niet meer. Het enige advies is nog ventileren. Dat betekent voor veel scholen deuren en ramen open, want de mechanische ventilatie is in veel scholen nog lang niet op orde. Het ziet er ook niet naar uit dat dat voor de winter wel het geval is. Dit ondanks de miljoenen die het kabinet hiervoor heeft vrijgemaakt.

 • Leren van rivieren

  ‘Een oorlog zonder bommen.’ Zo omschreef een inwoonster van Ahrweiler de modderstroom die haar Duitse dorp verwoestte. In België speelden zich bij Luik vergelijkbare taferelen af. En ja, ook bij ons leidden de langdurige zomerregens zeker in Zuid-Limburg tot grote schade en veel persoonlijk leed.

 • Gewoon doorlussen

  Door landelijke maatregelen werkt een groot deel van de bevolking nu al meer dan een jaar thuis. En op die zolderkamertjes en in die logeerkamers en keukens ergeren ze zich groen en geel aan geluidsoverlast door wegwerkzaamheden of klussende buren, aan losliggende stoeptegels en het vuilnis dat te laat wordt opgehaald. En wat doen burgers die overlast of slecht onderhoud ervaren?

 • De twee werelden van de Omgevingswet

  Bij de voorbereiding van bijeenkomsten over de Omgevingswet krijg ik vaak te horen dat het niet over de cultuuromslag hoeft te gaan. Dat weten ze nu wel en daar zijn ze mee bezig. Bij de bijeenkomsten zelf krijg ik dan vragen als: is inpassen van de omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit verplicht? Staat daar een sanctie op?

 • Knellende vragen over verpakkingen

  Dagelijks werpen we gebruikte verpakkingen weg; blikjes, drankpakken en vooral veel kunststof verpakkingen. Het verpakkend bedrijfsleven is bij wet verantwoordelijk voor hergebruik. Daarvoor hebben de bedrijven zich verenigd in het Afvalfonds Verpakkingen dat met de VNG overeenkomsten sluit voor de inzameling van verpakkingen door gemeenten.

 • Mystery Burger: De kunst van het oneens-zijn

  ‘We behandelen eerst de moties vreemd uit de vorige vergadering,’ stelt burgemeester Harald Bergmann voor. ‘Het zijn er vijf.’ Daarnaast zijn er voor deze vergadering ook nog eens zes nieuwe moties zonder agendapunt ingediend. Het belooft voor de raad van Middelburg weer een lange avond te worden.

 • De stille meerderheid vindt het allemaal wel prima. Toch?

  Nog altijd is burgerparticipatie vaak het sluitstuk van een gemeenteproject. Het ‘oh jeetje daar moeten we ook nog iets mee’. Omdat het moet en om die paar usual suspects, dat groepje mondige burgers dat gevraagd en ongevraagd van zich laat horen, tevreden te stellen. Voor die overgrote en zwijgende meerderheid is het niet zo nodig, anders zouden die wel van zich laten horen. Maar is dat wel zo? Zijn die inderdaad stil, bijvoorbeeld omdat ze het allemaal wel prima vinden?