Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Vooroverleg niet verplicht in Omgevingswet, wel pre

Een nieuw instrument voor gemeenten om te zorgen voor participatie en kwaliteit van plannen voor de leefomgeving: het meerwaardegesprek. Een verzoek vanuit de Tweede Kamer om het gesprek als verplichting op te nemen in de Omgevingswet, zal minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) niet honoreren. Maar ze beveelt het instrument gemeenten van harte aan.

10 november 2016

Een nieuw instrument voor gemeenten om te zorgen voor participatie en kwaliteit van plannen voor de leefomgeving: het meerwaardegesprek. Een verzoek vanuit de Tweede Kamer om het gesprek als verplichting op te nemen in de Omgevingswet, zal minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) niet honoreren. Maar ze beveelt het instrument gemeenten van harte aan.

Veel vragen over participatie en afwegingsruimte 

Dat blijkt uit de schriftelijke vragen en antwoorden over het ontwerp-omgevingsbesluit. De fractiespecialisten in de Tweede Kamer hebben nog veel vragen over participatie, kwaliteitsborging, afwegingsruimte, rechtsbescherming en tal van andere onderwerpen. Het zogenoemde “meerwaardegesprek”, dat plaatsvindt in een vroeg stadium van plannenmakerij, is vooral bedoeld om in een open en inhoudelijke vooroverleg na te denken over de kansen en risico’s van een plan en over de vraag welke afwegingsruimte de gemeente kan benutten. Het voorkomt “risicomijdende vinkjescultuur”, zo citeert de minister een omschrijving van de methode. Ook een meerwaardetoets hoort tot de mogelijkheden.

Niet verplichten

Het meerwaardegesprek kan zo zorgen voor meer kwaliteit van plannen in de leefomgeving en biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor participatie. Twee belangrijke uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet. Voor de minister is het desondanks geen optie om een verplichting voor dit vooroverleg voor te schrijven in de wet. Bestuursorganen hebben juist de vrijheid om het participatieproces zelf in te richten. Alleen in de gemeentelijke projectprocedure schrijft de wet daarover regels voor.

Cultuurverandering

Het kabinet juicht het gebruik van het meerwaardegesprek wel van harte toe. Het is een voorbeeld van de cultuurverandering die het kabinet beoogt, stelt de minister, en een middel om invulling te geven aan een meer faciliterende houding van de overheid. “Het is bij complexe projecten zeker zinvol om als betrokken bestuursorganen en initiatiefnemer(s) in een vroeg stadium om de tafel te gaan. De inrichting van dergelijk vooroverleg met de initiatiefnemer(s) hangt erg af van het type project en de complexiteit ervan”, stelt de minister. En: “Bij participatie past een decentrale aanpak waarbij het bevoegde bestuursorgaan de meest passende vorm bepaalt.”

Invoeringswet

De minister beantwoordde eveneens ruim honderd vragen over over de Invoeringswet Omgevingswet

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Frank van Unen / Zelfstandig Adviseur Ruimtelijke Qualiteit
Hoe zinvol een meerwaardegesprek ook is, ik denk dat de minister er goed aan doet het niet als verplichting op te leggen. Het is immers een gesprek dat je in een open sfeer moet voeren. Dat lukt niet als je het verplicht stelt. Dan is het immers een onderdeel van de verplichte riedel en dus van de vinkjescultuur.

Ik zie bij veel gemeenten dat zij al zijn ingericht op dit soort open gesprekken. Het is nog vaak de initiatiefnemer die een aanvraag "over de schutting gooit".

Ik kan het iedereen aanraden, zo'n gesprek: in een half uur kom je meer te weten dan in wekenlang mailen, schrijven, aanvragen insturen en proceduretijd. Gemeente die hier nog geen voorziening voor hebben ingesteld zouden dat zo snel mogelijk moeten doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Teunis Overeem / medewerker vergunningen
What's new. De meeste gemeenten doen dit toch al, of bieden het op z'n minst aan. Whats's in the name. Vooroverleg, meerwaardegesprek, pre-advies etc. etc. Who's next. De burger is aan zet, zij kunnen een vooroverleg aanvragen of het over de schutting gooien. Dat laatste is nogal eens het geval. Oude wijn in nieuwe zakken?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Job-Joris van Hal / adviseur omgevingsbeleid
Dit artikel is koren op de molen van de aanpak bij onze gemeente Wijchen. Daar zijn twee van dergelijke meerwaardegesprekken georganiseerd. De één richt zich op een open gesprek over ruimtelijke kwaliteit en wordt gedaan door de 'dorpsbouwmeester'. De ander richt zich op alles daarom heen zoals vergunningvrij, procedures, soorten vergunningen, doorlooptijd, kosten, waar aan te denken, hoe te beginnen aan traject enzovoort enzovoort. Dit wordt gedaan door consulenten bouwen en leefomgeving en is inderdaad direct aan het begin wanneer inwoner een eerste contact heeft met gemeente. Beide gesprekken worden door ambtenaren, professionals en inwoners (zeer) gewaardeerd. #trots
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie