ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Hoe de inwoners van Moerdijk zekerheid kregen

Hoe de inwoners van Moerdijk zekerheid kregen. Ontwikkelingen van de woningmarkt in Moerdijk.

26 april 2016

Door het naastgelegen havengebied was de toekomst van Moerdijk jarenlang onzeker. Woningverkopen lagen stil. Een garantieregeling stimuleert nu de leefbaarheid: als verkoop niet lukt, koopt de gemeente.

Het havengebied van Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland. In de loop der jaren zijn er diverse plannen voor uitbreiding van het havengebied geweest. In sommige planvarianten zou het nabijgelegen dorp Moerdijk geheel verdwijnen. Dat heeft de leefbaarheid in het dorp sterk onder druk gezet.

Onzekerheid beïnvloedt vastgoedmarkt

De onzekerheid over de toekomst van Moerdijk heeft de vastgoedmarkt in het dorp sterk beïnvloed. Ook toen in 2014 het besluit viel dat het dorp blijft bestaan, was het vertrouwen allerminst terug. Een enquête onder de volwassen inwoners van Moerdijk wees uit dat ongeveer 70% van de huiseigenaren wel uit het dorp wilde vertrekken. Dat kwam vooral door de financiële onzekerheid: “Kan ik mijn woning ooit nog verkopen?”

Aankoopgarantie door gemeente

De gemeente, de provincie en het havenschap Moerdijk hebben gezamenlijk met de inwoners van het dorp de Moerdijkregeling opgezet. Huiseigenaren die weg willen uit het dorp kunnen hun huis te koop aanbieden aan de gemeente. Deze koopt dan de woning voor 95% van de taxatiewaarde. De gemeente besluit vervolgens of ze de

woning doorverkoopt of verhuurt. Frank Boomaars, projectcontroller van de Moerdijkregeling: “Waar eerder 70% van de huiseigenaren aangaf wel weg te willen uit het dorp, zien we dat niet terug in het aantal mensen dat de woning heeft aangeboden. Tot op heden hebben we vooral schrijnende gevallen kunnen helpen met de

Moerdijkregeling.”

Vertrouwen terug

De Moerdijkregeling is onderdeel van een breder pakket aan leefbaarheidsmaatregelen. Denk aan een nieuw gemeenschapshuis, een nieuw dorpshart en het opknappen van de dorpshaven. Programmamanager Edwin Alderliesten was vanaf het eerste begin betrokken bij het programma. “In Moerdijk was heel weinig vertrouwen in de overheid. Nu werken we samen hard aan de toekomst van het dorp. De Moerdijkregeling helpt daarbij. Het is een blijfregeling, geen vertrekregeling.”

Vastgoedmarkt monitoren

Boomaars: “We zien dat er sinds de regeling meer transacties op de particuliere woningmarkt in Moerdijk plaatsvinden. De verkoopgarantie geldt ook voor nieuwe woningeigenaren. We hebben het Kadaster gevraagd om de ontwikkelingen van de woningmarkt voor ons te blijven volgen.” Martin Tillema, adviseur bij het Kadaster, vult aan: “De eerste rapportage ging over de periode van 2010 tot en met 2014. En sinds 2015 maken we elk halfjaar een rapportage. Van de verkochte woningen laten we onder andere de prijs en het woningtype zien. Ook tonen we de leeftijd en herkomst van de kopers. We gebruiken de rest van de gemeente Moerdijk als vergelijkingsmateriaal voor het dorp Moerdijk.” Alderliesten: “De sfeer in het dorp is positief. Iedereen voelt dat we er samen voor staan om het dorp Moerdijk weer glans te geven.”

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.