ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Onteigening: eliminatie bij de bepaling van de werkelijke waarde

Onteigening: eliminatie bij de bepaling van de werkelijke waarde

AfbeeldingAfbeeldingMet deze nieuwsbrief brengen wij twee uitspraken onder uw aandacht, waarin de vraag aan de orde komt of bij de bepaling van de werkelijke waarde van het onteigende een bestemming moet worden geëlimineerd. Het betreft het vonnis van de rechtbank Den Haag van 3 december 2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:15081) en het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 17 december 2014 (ECLI:NL:RBMNE:2014:6820).

Essentie

In de eerste uitspraak wordt de recreatiebestemming niet geëlimineerd. De rechtbank Den Haag overweegt dat de bestemmingsplanwijziging deels een eigen en zelfstandige werkzaamheid was van de gemeente. Dat de gemeente daarbij aansluiting heeft gezocht bij een streekplan, past in een gangbare planologische ontwikkeling en laat onverlet dat de gemeente in vrijheid heeft kunnen kiezen voor de inpassing van een recreatieve bestemming. Aldus is niet aannemelijk geworden dat de gemeente geen andere keuze had dan zich aan te sluiten bij een hoger ontwikkeld plan waarbij aan het onteigende al een concreet uitgewerkte recreatieve bestemming was toebedacht.

Ook in de tweede uitspraak wordt er niet geëlimineerd. De rechtbank Midden-Nederland overweegt daartoe dat de eerdere voorliggende plannen niet zodanig gedetailleerd waren, dat sprake was van een concreet plan. Op grond van de aanwezige plannen diende nog vele (ruimtelijke) beleidsafwegingen te worden gemaakt en dienden de plannen nog op vele punten te worden ingevuld.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.