ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Onderwijsvastgoed onder de loep

Ontgroening, ofwel een afname van het aantal of aandeel jongeren, is een belangrijke factor voor het lokale en regionale onderwijsbeleid.

26 november 2013

Ontgroening, ofwel een afname van  het aantal of aandeel jongeren, is een belangrijke factor voor het lokale en regionale onderwijsbeleid. Doordat er steeds minder kinderen worden geboren, daalt de instroom van leerlingen. Wat nu nog vooral basisscholen treft zal zich in de toekomst logischerwijs uitstrekken richting het voortgezet onderwijs.

Hoewel er zeker regionale verschillen zijn, is ontgroening een landelijk verschijnsel. Alleen de provincie Flevoland ontspringt de dans en ziet het aantal leerlingen in de nabije toekomst toenemen. Voor de andere provincies geldt een dalende trend, en dan met name voor dunbevolkte gebieden als Drenthe, Zeeland en Limburg.

Gemeenten en schoolbesturen staan hierdoor voor lastige keuzes. Sommige scholen moeten fuseren, andere de deuren sluiten, terwijl schoolgebouwen vaak verouderd zijn en kwaliteit van onderwijsvoorzieningen gewaarborgd moet blijven. Vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor de vastgoedvoorraad. Waar wordt uitgebreid, waar wordt de sloophamer gehanteerd en valt dit te rijmen met wat we weten over ontgroening?

Afbeelding

De uitkomst is op het eerste gezicht verrassend1. In Flevoland - met groeiend aantal leerlingen - wordt nauwelijks bijgebouwd, terwijl het tegenovergestelde geldt voor Drenthe, waar het leerlingenaantal daalt.

Hoewel het beeld niet uniform is en vele factoren de keuze voor nieuwbouw en sloop beïnvloeden, biedt het aantal beschikbare vierkante meters onderwijsvastgoed per leerling een verklaring. Het kaartje laat zien dat dit er voor Flevoland relatief veel zijn, terwijl de vastgoedvoorraad nog jong is. Weinig reden op dit moment om de voorraad uit te breiden. In Drenthe zijn er  per leerling weinig m2s beschikbaar en is sprake van een verouderde voorraad. Daarnaast vallen leerlingenaantallen van kleine scholen in dorpen mogelijk onder de ondergrens, waardoor centralisatie in één grotere school noodzakelijk wordt. Zo kan het dus voorkomen dat in een 'krimpregio' momenteel meer aanleiding is om te investeren in schoolgebouwen dan in een groeiregio.1 Gebaseerd op gegevens van Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Bronhouder: Nederlandse gemeenten.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.