Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Omgevingswet: veel gemeenten achter op koers

Het uitstel van de Omgevingswet leidt nauwelijks tot minder achterstand bij gemeenten. Nog altijd zegt de helft van hen niet op koers te liggen voor de invoering van de wet per 1 januari 2022, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en I&O Research.

25 september 2020
omgevingsvisie-omgevingswet.JPG

Het uitstel van de Omgevingswet leidt nauwelijks tot minder achterstand bij gemeenten. Nog altijd zegt de helft van hen niet op koers te liggen voor de invoering van de wet per 1 januari 2022, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en I&O Research.

Vierde keer uitstel 

Bijna 40 procent van de 567 gemeenteambtenaren die aan het onderzoek deelnamen verwacht dat de al drie keer uitgestelde wet straks een vierde keer zal moeten worden uitgesteld. Ook zijn ze kritisch over de vooruitgang die de Omgevingswet wet zou moeten brengen. Zal die inderdaad leiden tot  snellere besluitvorming over nieuwe initiatieven van burgers of bedrijven? Het aantal respondenten dat dat niet verwacht is groter dan het aantal dat daar nog steeds in gelooft.

Geen eenvoudiger regelgeving
Ook over de vereenvoudiging van regelgeving die de Omgevingswet met zich mee zou moeten brengen bestaat scepsis: 37 procent is het daarmee oneens, ten opzichte van 28 procent die zich nog wel achter dit idee schaart. Verder zal de Omgevingswet volgens de geënquêteerden leiden tot meer discussie over normen en tot meer rechtszaken. Zeker in het begin ‘over definitiekwesties’.

Onvoldoende budget
In een aantal antwoorden keren actuele discussies in gemeenteland terug. Bijvoorbeeld die over een mogelijke tegemoetkoming door het rijk voor de invoeringskosten van gemeenten, zoals de laatste maanden vooral door veel kleinere gemeenten bepleit. Uit het onderzoek komt ruwweg naar voren dat gemeenten de kosten tot aan de invoering nog wel zelf kunnen dragen. Maar als de Omgevingswet eenmaal ingevoerd is, vreest 31 procent van de gemeenteambtenaren voor onvoldoende budget tegenover 16 procent die met de beschikbare middelen uit de voeten denkt te kunnen.

 

Toch goeie ontwikkeling
Toch vindt nog steeds de helft van de ambtenaren de invoering van de wet een goede ontwikkeling, tegenover slechts 18 procent die de wet niet ziet zitten. Ook het percentage ambtenaren dat de nieuwe Omgevingswet om allerlei redenen ‘nodig’ vindt, ligt met 42 procent exact twee keer zo hoog als de 21 procent voor wie het allemaal niet hoeft.

Integrale gedachte
Vooral de ‘integrale gedachte’ van de wet wordt geprezen. Al zal het, reageert een van de geënquêteerden, ‘nog jaren en jaren duren en heel veel inspanning vergen voordat we in staat zijn te denken vanuit de fysieke leefomgeving in plaats van de hokjes RO, milieu, etc.’


Lees het hele onderzoek over de Omgevingswet deze week in BB18 (inlog)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Johan Weijland
Toch zal er op het gebied van Ruimtelijke Ordening wat moeten gebeuren. Met de huidige wetgeving is er een staat-in-de-staat ontstaan van stedenbouwkundigen die hun bestemmingsplannen zodanig opstellen dat er voor bijna ieder plan uitzonderingen gemaakt moeten worden. Of een bestemmingsplan wordt pas gemaakt als het bouwplan (door hen) is goedgekeurd. Stedenbouwkundigen houden zich veel te gedetailleerd bezig met het vastleggen van bestemmingsplannen en zijn daardoor een soort dictator geworden waar vrijwel niemand meer tegenin durft te gaan. Het dwangmatige om alles te laten blijven zoals het nù is, is ook onder politici groot. Er zal meer ruimte moeten komen voor creativiteit en minder hokjesgeest dat met veel te veel regels wordt vastgelegd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wottsjer
Verstandige gemeenten wachten rustig af tot dit gedrocht van een wet in zichzelf verkruimelt of ineenstort, onwerkbaar, onrealistische en dramatische wettelijke conflicten (Natuurwet, AwB, Erfgoedwetgeving, EU-richtlijnen), uitgeklede burgerparticipatie en afgebroken rechtspositie voor de gewone burger. Ga er maar aan staan als je zaken netjes en met draagvlak wil regelen, met de Ow kom je dan niet ver. Bah wat een gebrek aan kennis over en inzicht in de werkvloer bij de gemeenten daar bij dat verantwoordelijke ministerie. Hoe lang nog?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P.Pluim
Omgevingswet exit!!! Overbodige luxe en niet hanteerbaar. Voor wie doen we dat eigenlijk? Voor een paar eigenwijze en arrogante Haagse ambtenaren. Direct stoppen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie