ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Leerplein ‘Aan de slag met de Omgevingswet’

Leerplein ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.

27 maart 2017

De Eenvoudig Beter Campus - een consortium van Arcadis, Twynstra Gudde, Berenschot, Royal HaskoningDHV en Platform 31 i.s.m. de VNG Academie - reikt programma- en implementatiemanagers met zes themamiddagen de helpende hand bij de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Om hen in staat te stellen het implementatieproces optimaal vorm te geven en de kansen die de wet biedt maximaal te benutten.

Het accent ligt op praktisch toepasbare kennis m.b.t. bestuurlijk-organisatorische gevolgen en op het leren van gedrag en samenwerkingsvorm aan te leren, die de wetgever met de Omgevingswet beoogt.

Na afloop van de bijeenkomsten zijn deelnemers beter in staat om de impact van de Omgevingswet op hun organisatie te kunnen beoordelen en daar handelingsperspectieven aan te verbinden, zowel

binnen de eigen organisatie als in de samenwerking met andere organisaties, op operationeel en strategisch niveau.

Zes bijeenkomsten met eigen thema’s

In totaal worden zes bijeenkomsten georganiseerd met ieder een eigen thema. Elke bijeenkomst gaat dieper in op één van de kernprincipes en / of -doelen van de wet. Tezamen geven zij een

diepgaand inzicht in de kern van de Omgevingswet en de kansen die de wet biedt. Het gaat om de volgende thema’s:

1 juni                   Zoek de grens op - Welke samenwerkingsvormen helpen bij een integrale en interactieve manier van werken?
22 juni  Participatie als centraal begrip – Wat betekent dat in de praktijk?
7 september  Samenhangend werken – Een meervoudige aanpak voor de Omgevingswet?
28 september Bestuurlijke afwegingsruimte – Hoe de kansen in de dagelijkse praktijk te benutten?
12 oktober      Vermindering regeldruk – Hoe het initiatief centraal te zetten?
16 november Van initiatief tot vergunning – Hoe te werken met de instrumenten van de Omgevingswet?

                            

Klik hier voor meer informatie over doel en opzet van dit Leerplein.

Praktische informatie

De bijeenkomsten vinden plaats in de periode juni 2017 tot en met november 2017 in de omgeving van Utrecht.
Om u aan te melden, klik hier.

Voor wie?

Programmamanagers Omgevingswet, afdelingshoofden, implementatiemanagers, verandermanagers, coördinatoren, teamleiders en projectleiders.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 1.500,- voor alle modules. Uiteraard kunt u ervoor kiezen één of enkele onderdelen bij te wonen. In dat geval rekenen we € 300,- (excl. BTW) voor één bijeenkomst.

Voor iedere volgende sessie rekenen wij € 270,- (10% korting).

Contact Arcadis

Ryan.vandeven@arcadis.com

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.