ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Actualiteitendag Omgevingsrecht

Actualiteitendag Omgevingsrecht. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Programma.png

Fysiek bijeenkomen, het mag eindelijk weer! En daar maken wij bij Hekkelman maar al te graag gebruik van, want elkaar fysiek ontmoeten blijft de moeite waard.

Daarom organiseren wij op dinsdag 30 november in het Gelredome de Actualiteitendag Omgevingsrecht. Zo word je tijdens een plenair deel én twee workshops naar keuze, bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Ben jij erbij?

Datum:

30 november 2021
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie:   Gelredome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

 

Plenair deel

Omgevingswet en de lessen van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte

Spreker: Tycho Lam

Er wordt volop geëxperimenteerd met de bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte. Wat gaat goed en wat gaat mis? Tijdens de plenaire sessie worden concrete handvatten gegeven voor het maken van omgevingsplannen.


Workshops

1. Mobiliteit in het omgevingsrecht: waar gaan we heen?

Sprekers: Tycho Lam en Marco van Moorsel

De verdichting van Nederland vraagt bij gebiedsontwikkelingen om steeds meer aandacht voor het aspect mobiliteit. Tijdens deze workshop bespreken Tycho en Marco aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden actuele mobiliteitsvraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen.


2. Actualiteiten stikstof

Sprekers: Rachid Benhadi en Heino Witbreuk

De ontwikkelingen in wetgeving, beleid en rechtspraak rondom stikstof volgen elkaar snel op. In deze workshop bespreken Rachid en Heino aan de hand van praktijksituaties deze ontwikkelingen. Daarbij zullen ze ook ingaan op veelvoorkomende valkuilen en wat ons in de nabije toekomst (mogelijk) nog te wachten staat.


3. Het reguleren van woonvormen

Sprekers: Luuk Gerritsen en Merel Copier

Wij merken dat bij gemeenten om verschillende redenen in toenemende mate behoefte bestaat om ‘woonvormen’ te reguleren. Tijdens deze deelsessie gaan Luuk en Merel uitgebreid in op de verschillende instrumenten die gemeenten hebben, zoals het bestemmingsplan en de huisvestingsverordening, om woonvormen te reguleren. Ook wordt kort aandacht besteed aan opkoopbescherming en de zelfbewoningsplicht.


4. Actualiteiten handhaving omgevingsrecht

Sprekers: Chantal van Mil en Linda Ormel-Koomen

Bestuursrechtelijke handhaving blijft onverminderd actueel. Tijdens deze workshop word je bijgepraat over de actuele stand van zaken op het gebied van handhaving en toezicht. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak, waaronder de toetsing van herstelsancties in bezwaar en het evenredigheidsbeginsel.


Aanmelden

Wil jij graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? En heb je zin om weer eens te borrelen met collega’s uit het werkveld? Meld je dan snel aan.


Uiteraard houden wij rekening met de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Deelname is gratis.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.