of 63561 LinkedIn

Zuid-Holland zet in op nieuwe steun woningbouw

Gemeenten en provincie Zuid-Holland stellen 23 grote woningbouwprojecten kandidaat voor de Woningbouwimpuls, de subsidie voor betaalbare woningbouw. In totaal moeten de projecten 33.000 nieuwe woningen opleveren, waarvan de helft binnen het ‘betaalbare segment.’

Gemeenten en provincie Zuid-Holland stellen 23 grote woningbouwprojecten kandidaat voor de Woningbouwimpuls, de subsidie voor betaalbare woningbouw. In totaal moeten de projecten 33.000 nieuwe woningen opleveren, waarvan de helft binnen het ‘betaalbare segment.’

Bijdrage

Dat schrijven de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Leiden en Dordrecht aan minister Ollongren. De 23 beoogde projecten liggen in 17 verschillende gemeenten. Volgens de overheden zijn het vooral projecten die een grote bijdrage kunnen leveren aan de regionale woningbouwopgave, zoals Katwijk-Valkenburg, Lansingerland-Wilderszijde en de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht.

 

Cofinanciering

In september maakte de minister bekend welke woningbouwprojecten een subsidie krijgen uit de eerste tranche van 290 miljoen euro uit de Woningbouwimpuls. Dat bleken vooral projecten uit de Randstad, waarvan de bijna de helft van de in totaal 51000 woningen in Zuid-Holland wordt gebouwd. De Woningbouwimpuls is vooral bedoeld voor woningbouwprojecten die het niet redden zonder een bijdrage van overheden, bijvoorbeeld omdat er maatregelen nodig zijn om de grond bouwrijp te maken. De subsidie wordt wel uitgekeerd op voorwaarde van cofinanciering: iedere euro die het rijk aan subsidie geeft, moet ook door de lokale overheden worden opgebracht.

 

Derde tranche

Zuid-Holland en de gemeenten geven aan dat de nood in de provincie zo hoog is dat ze ook een beroep zullen doen op gelden uit de derde tranche. Ze willen daarover snel duidelijkheid van de minister, omdat het steeds moeilijker wordt om die cofinanciering te regelen. ‘Daarbij merken wij op dat de gemeentelijke cofinanciering onder druk staat door de oplopende tekorten bij gemeenten, wat van invloed is op de effectiviteit van de Woningbouwimpuls en het gewenste bouwtempo. In de Woondeal Zuidelijke Randstad werd al geconstateerd dat de stapeling van opgaven en de daarvoor benodigde investeringen in de Zuidelijke Randstad, in disbalans zijn ten opzichte van de beschikbare publieke investeringsruimte in deze regio. Daarnaast maakt de zeer lage investeringscapaciteit van onze corporaties en de Vestia-problematiek het ook niet makkelijk voor onze woningbouwprojecten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.