of 59854 LinkedIn

Zorgtaken verdringen aandacht voor bouwen en wonen

Friso de Zeeuw vreest dat balans in takenpakket gemeente te ver uitslaat naar zorg en welzijn

Gemeenten hebben straks geen aandacht en geld meer voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dat komt door alle bezuinigingen en extra taken op het sociale vlak, vreest Friso de Zeeuw. ‘De balans in het takenpakket van gemeenten raakt zoek.’

Investeren in harde of sociale sector?

De Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten van Bouwfonds Ontwikkeling, trekt zijn conclusie op basis van het Regeerakkoord. ‘Je ziet nu al dat de discussie in sommige gemeenten speelt, zoals rond de Regiotram in Groningen: Moeten we onze schaarse euro’s investeren in de harde of de sociale sector? Een klassieke discussie. Maar nu de gemeenten er een enorm takenpakket bij krijgen op het gebied van zorg en welzijn, zullen investeringen in de ’harde sector’ en gebiedsontwikkeling nog verder onder druk komen te staan.’

 

Bedrijventerreinen en lege kantoren

Het gaat dan vooral om projecten waarvoor nog geen investeringen of toezeggingen aan bewoners zijn gedaan. De Zeeuw denkt aan infrastructuur, woningbouwplannen, de aanpak van leegstaande kantoren en herstructurering van bedrijventerreinen. Maar ook het onderhoud van de leefomgeving komt in gevaar.

 

Balans in het takenpakket

De zorg voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking is essentieel en hoort zeker thuis bij gemeenten, zegt De Zeeuw. ‘Maar de taken in het fysieke domein horen evengoed bij de gemeenten. De balans in hun takenpakket moet niet naar één bepaalde richting uitslaan.’

 

Gemeenten herinneren aan hun taak

Volgens De Zeeuw moeten belangenorganisaties, bedrijven en bewoners tegendruk bieden en gemeenten de komende jaren blijven herinneren aan hun taken in het ruimtelijk domein. Dat is ook belangrijk om de economie te stimuleren. Gemeenten kunnen de crisis niet oplossen, maar leveren wel een belangrijke bijdrage door hun beslissingsbevoegdheid op veel terreinen, stelt De Zeeuw. Zonder gemeentelijke investeringen in bouwprojecten en infrastructuur, drogen ook geldstromen uit de private sector op.

 

Ook Rijk moet gemeenten aansporen

Ook de rijksoverheid kan een rol spelen. ‘Rijksinvesteringen op het gebied van infrastructuur blijven goeddeels overeind. Het Rijk moet bij infraprojecten aan gemeenten vragen: Dit doen wij, wat doen jullie om de bereikbaarheid te verbeteren? Datzelfde geldt voor de rijksbijdrage aan startersleningen om de woningmarkt in beweging te brengen. Het Rijk moet gemeenten aansporen om mee te blijven doen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jaap van Velzen (adviseur) op
Het is geen en-en verhaal. Een goeie inrichting vand e openbare ruimte is goed voor de toegankelijkheid van mensen met een beperking, goed voor de sociale omgeving van ouderen, goed tegen eenzaamheid en stimulerend voor ontmoetingen. Voor jongeren is er al jaren structureel te weinig speel- en leefruimte op straat en in de wijken. Beide beleidsterreinen hangen dus met elkaar samen en vullen elkaar aan.
Door Frank Schuurman (Directeur Stichting Onderwijs, Ontwikkeling en Ondernemingen ) op
Het komt nu aan op handelen en een landelijke aanpak is gewenst.
Idee:
5K-model een sterk economisch werkkader; Bouw 20.000 woningen in leegstaande Kerken, Kantoren, Kloosters, Kazernes en Kolossale ongebruikte m2 aan bedrijfsoppervlakte. Een oud idee (2003) wat nog steeds kansen biedt aan o.a. de bouwsector, studenten, starters, onderwijs en gemeenten. Meer informatie? kijk dan op www.o3plus.nl
Met vriendelijke groet,
Frank Schuurman
Door Sjoerd Visser op
Tja...nu mag verbetering bij zorg en welzijn eindelijk eens uitgevoerd worden met kapitaal dat men voor loze woningbouwprojecten, (nieuwe)stadhuizen en vele andere overheidsgebouwen wil uitgeven. Of moesten de mensen bezuinigen zodat de overheid dat geld kon gebruiken voor projecten waar de overheid alleen maar beter van werd? JA...is mijn stellige indruk. Dat geld werd weggehaald o.a bij zorg en welzijn, bedrijven, instellingen, etc. Wat dát voor negatieve vicieuze cirkel in gang heeft gezet en wat dát voor extra financiële en emotionele problemen opleverde zien we heden ten dage in de verarmde realiteit. Het wordt tijd dat de overheid EERST aan de mensen denkt met OPBOUWEN en INVESTEREN in de mensheid...(dus NIET eerst wéér met bezuinigingen op de zorg- en hulpbehoevende mensheid). De bodem/onderkant (van b.v de maatschappij) moet stabiel zijn anders kan je er gewoonweg NIETS op bouwen om bruggen te slaan...want dan stort het binnen de kortste keren (4 jr of eerder!) weer in elkaar vanwege die zwakke onstabiele bijna wegbezuinigde verarmde ondergrond !!! Nu wordt het tijd om de gemaakte tunnelvisiefouten te herstellen en andere groepen mensen te belasten met bezuinigingen...b.v. door het STERK VERMINDEREN van allerlei belastingvoordelen voor de HOOGSTE INKOMENS en die daaronder zitten. Hoe méér geld men heeft hoe mínder overheidsbijdragen in de vorm van subsidies, belastingvoordelen, hypotheken, enzovoorts !!! Helaas durft de overheid dat niet: bang om hun eigen rijke achterbankiezers en partijgeldschieters te verliezen. Liever verliest men blijkbaar de levens van mensen die amper meer iets hebben. EERST OPBOUW BIJ DE MENSEN, DAN DE benodigde MENSENWENSEN, en als er dan nog wat over is...dan kan de overheid verder met dat overgebleven geld...zonder weer te lenen om andere plannen ten uitvoer te brengen die NIET DIRECT met de opbouw en in stand houden van de hulpbehoeftige mensenlevens in NL te maken heeft. Helaas liggen nu al bijna 40 jaar die prioriteiten totaal andersom: eerst de overheidswensen...dan eventueel als er nog wat over is...de hulpbehoevende mensen die elk jaar weer meer bestolen worden door de overheid met hun MISleiding. U ziet zelf het oplossingsgehalte van de overheid, u ziet ook zelf hoe de realiteit al die overheidsleuzen en voorgespiegelde oplossingen NIET de realiteit benaderen, en u ziet ook de negatieve toenemende uitwerkingen daarvan. Waarom dan toch die huidige tunnelvisies langer in stand houden? Dan vraagt de overheid om meer ellende !!! En is men tegenstrijdig bezig: een betere toekomst beloven maar onderweg daarnaartoe alles wegbezzuinigen, verarmen, uithollen, ombuigen en wat voor woorden er ook gebruikt worden om de meeste mensen meer geld af te nemen als ervoor. Er MOET maar een wereldwijde BEWUSTWORDINGSDAG komen die AllerSCHIJNheiligen genoemd moet worden. Geen feestdag...maar wel een vrije dag...om alle slachtoffers van schijnheilige beleidsvoering te herdenken....en zelf na te denken over de toenemende politieke schijnheilige beleidsvormen !!!