of 61869 LinkedIn

'Zorgen' over voortgang omgevingsdiensten

Vlak voor de deadline maken adviseurs van staatssecretaris Atsma zich ‘zorgen’ over de voortgang van de omgevingsdiensten.

Vlak voor de deadline maken adviseurs van staatssecretaris Atsma zich ‘zorgen’ over de voortgang van de omgevingsdiensten. Zeven van de twaalf provincies lopen de kans op een ‘juridische interventie’.

Alle provinciebesturen ontvingen onlangs een brief van Wil van Delft, programmamanager van het ‘Programma Uitvoering met Ambitie’. Van Delft is voor de omgevingsdiensten een van de belangrijkste adviseurs van staatssecretaris Joop Atsma (Milieu, CDA). Hij is tevens de ambtelijke rechterhand van voormalig VROM-minister Sybilla Dekker, die door het land trekt om bestuurders op één lijn te krijgen. Van Delft schrijft dat hij geen inhoudelijk oordeel wil uitspreken, maar wel enkele ‘aandachtspunten’ aan de provincies wil meegeven.


Bij zeven provincies maakt hij zich ‘zorgen’ over de inhoud van de gemaakte afspraken, het tempo van de besluitvorming, of over allebei. Het gaat om: Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Friesland, Drenthe en Flevoland. Diverse provincies wordt op het hart gedrukt dat zij ‘een uiterste inspanning’ moeten leveren om ervoor te zorgen dat de problemen worden opgelost.

 

Gelderland en Zeeland ontvingen een neutraal geformuleerde brief. Over Zuid-Holland (‘u noemt zich terecht een voorloper’) is Van Delft uitgesproken positief. Ook in Groningen heeft hij ‘voldoende vertrouwen’. Overijssel krijgt eveneens ‘veel waardering’. In deze provincie wordt onderzocht of een netwerkorganisatie tot de mogelijkheden behoort. Bij dit model ontstaat alleen virtueel een omgevingsdienst, en zouden ambtenaren niet van werkplek hoeven te veranderen.

 

Van Delft noemt deze aanpak ‘veelbelovend, maar ook complex’. Hij stelt dat in andere delen van het land niet bekend is dat Overijssel al heeft afgesproken om terug te vallen op een ‘klassieke’, fysieke omgevingsdienst als een virtuele organisatie onhaalbaar blijkt. ‘Zorgvuldige communicatie hierover is van groot belang.’

 

Alle provincies moeten eind deze maand bij Atsma een plan indienen voor de vorming van omgevingsdiensten per 1 januari 2013. De staatssecretaris wil ‘een beperkt aantal’ diensten die ook ‘robuust’ zijn. ‘Een zekere mate van uniformiteit in organisatie en werkwijze’ is volgens Atsma ‘absoluut noodzakelijk'.

 

Als provincies de plannen niet zelf van de grond krijgen, grijpt het Rijk in, heeft Atsma aangekondigd. Hij neemt een maand de tijd om de plannen te beoordelen. Als hij eind juni niet de overtuiging heeft dat het goed komt, ‘wordt per provincie besloten of, en op welke wijze vanuit het Rijk moet worden geïntervenieerd’


Geld voor ‘bouw’ rud’s
Omgevings- of regionale uitvoeringsdiensten (rud’s) gaan milieutaken uitvoeren van Rijk, provincies en gemeenten. Het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving. Door de operatie veranderen duizenden ambtenaren van werkgever en/of werkplek.

Provincies krijgen 3,5 miljoen euro voor de vorming van omgevings- of regionale uitvoeringsdiensten (rud’s). Het geld wordt verdeeld naar rato van het aantal veiligheidsregio’s. Per regio is 140 duizend euro beschikbaar. Het geld moet worden gebruikt voor ‘de bouw van rud’s’ en mag niet worden uitgegeven ‘om de provinciale regie te financieren’.

Daarnaast krijgt Zuid-Holland een bedrag van nog eens 500 duizend euro. Dit is bedoeld voor activiteiten waar alle andere provincies en gemeenten van meeprofiteren, zoals de ontwikkeling van een landelijk sociaal beleidskader. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners