of 62284 LinkedIn

Zon op dak steeds populairder

Het overgrote merendeel van de aanvragen voor de SDE+-subsidies, een steunmaatregel voor duurzame energieopwekking voor het bedrijfsleven, bestaat uit zon-op-dak. Dat maakte minister Wiebes (EZK) bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Het overgrote merendeel van de aanvragen voor de SDE+-subsidies, een steunmaatregel voor duurzame energieopwekking voor het bedrijfsleven, bestaat uit zon-op-dak. Dat maakte minister Wiebes (EZK) bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Bedrijfspanden

Er is inmiddels voor 2,5 miljard euro budget gevraagd voor meer dan zevenduizend projecten. Daar zitten ook aanvragen bij voor zonneparken in het weiland, maar dat is maar een fractie. Het veruit grootste deel bestaat uit subsidie voor zonnepanelen op bedrijfspanden en stallen. Ter vergelijking: voor het opwekken van andere vormen van duurzame energie, zoals geothermie, windparken, waterkracht en biomassa zijn in totaal circa 150 aanvragen gedaan.

 

RES

Behalve het bedrijfsleven zetten ook overheden massaal in op zonne-energie. Uit de eerste gepubliceerde regionale energiestrategiën (RESsen) blijkt dat duidelijk. In de concept-RES die de regio Noord-Holland Zuid vandaag publiceerde, blijkt dat het overgrote merendeel van de opgewekte duurzame energie moet komen van zonnepanelen op (grote) bedrijfsdaken, parkeerplaatsen en in zonneparken. Minder dan een kwart zal worden opgewekt door windturbines.

 

Corona

Wiebes heeft de SDE+-subsidie begin dit jaar langer opengesteld, omdat vorig jaar bleek dat Nederland de doelstelling om dit jaar 14% van de energie duurzaam op te wekken, niet gaat halen. De extra subsidie moet het aantal projecten snel doen toenemen. Of dat lukt is maar de vraag: door de coronacrisis worden veel projecten uitgesteld. Wiebes heeft daarom de eis voor een snelle oplevering enigszins laten varen: subsidieaanvragers krijgen meer tijd om de projecten te realiseren. In het najaar zal er een nieuwe SDE-ronde komen voor de projecten die in gang worden gezet na de publicatie van alle 30 concept-RESsen.

 

Vluchtroute

Om ervoor te zorgen dat Nederland niet opnieuw een tik op de vingers krijgt vanwege het niet halen van de streefcijfers, van de Europese Unie of de rechter, zoals in de Urgenda-zaak, verkent Wiebes momenteel een vluchtroute. Nederland probeert met een ander land een deal te sluiten over een boekhoudkundige oplossing, waarbij duurzame energie die elders wordt opgewekt toch in Nederland mag worden bijgeteld. Deze ‘statistische overdracht’ is dus geen concrete stroomlevering. Met welke land of landen Wiebes momenteel in gesprek is, is nog niet duidelijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.