of 64120 LinkedIn

Zoektocht naar duurzaamste gemeente van Nederland

Duurzame projecten zijn er genoeg, ranglijsten en prijsvragen over duurzaamheid eveneens. Maar een objectief en onderbouwd lijstje van gemeenten die – als gevolg van hun duurzame beleid – het minste CO2 uitstoten en de meest betrokken burgers hebben? Helaas. Dat is er niet, maar er wordt aan gewerkt.

Duurzame projecten zijn er genoeg, ranglijsten en prijsvragen over duurzaamheid eveneens. Maar een objectief en onderbouwd lijstje van gemeenten die – als gevolg van hun duurzame beleid – het minste CO2 uitstoten en de meest betrokken burgers hebben? Helaas. Dat is er niet, maar er wordt aan gewerkt.

Energieverbruik gekoppeld aan governance

In het Energieakkoord spraken rijk, gemeenten en andere partijen af dat de cijfers over energieverbruik (afkomstig uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat) worden samengevoegd en gekoppeld aan de inspanningen die gemeenten leveren op energiegebied; de governance, in bestuurlijk jargon. Die informatie bevindt zich deels in de Duurzaamheidsmeter. Gemeenten kunnen daarin invullen hoe hun sociaal beleid, klimaatbeleid en economisch beleid eruit zien; de zogenoemde 3p-benadering (people, planet, profit) die duurzaamheid in brede vorm bekijkt. Ter aanvulling zette de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de afgelopen periode een enquête uit onder alle gemeenten over hun energiebeleid. Circa driehonderd gemeenten vulden die in.

 

Oorzaak-gevolgrelatie lastig

De resultaten worden op dit moment geanalyseerd en gekoppeld, vertelt Jeroen Hovens van het team Energie van de VNG. Hij betwijfelt of er spijkerharde verbanden kunnen worden gelegd tussen wat gemeenten doen en wat het oplevert. ‘De governancegegevens hebben we nu actueel in beeld, maar data over energieverbruik loopt over het algemeen een jaar achter. Je kunt hooguit iets zeggen over een trend in verbruik en over correlaties: dingen lijken een verband te hebben. Maar een oorzaak-gevolgrelatie blijft heel lastig.’ De monitor is dan ook vooral bedoeld ter inspiratie, zegt Hovens. Gemeenten kunnen straks kijken naar elkaars keuzes en wat daarvan – vermoedelijk – de duurzame effecten zijn. De Energiemonitor richt zich voorlopig alleen op het onderdeel duurzame energie. De wens van betrokken partijen is om op termijn voor alle duurzame thema’s – people, planet en profit – een eenduidige, objectieve monitor te ontwikkelen.

 

Jammer voor gemeenten in de lijstjes

Mooi voor de samenleving natuurlijk – het werd na dertig jaar duurzaamheid ook wel eens tijd -, maar wel een beetje jammer voor alle gemeenten die nu bovenaan aan van de vele duurzame lijstjes prijken. Wat zegt het straks bijvoorbeeld nog dat Nijmegen aan kop gaat in de Duurzaamheidsmeter? En dat Naarden het hoogst scoort in de ‘Telosmonitor’?

 

Lees het hele artikel in de special over duurzaamheid in Binnenlands Bestuur nr. 4

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door bas (-) op
Gemeenten kunnen er op handhaven dat winkels hun deuren vanzelf laten sluiten als het koud is. Het is erg zot dat we gas moeten besparen terwijl winkeldeuren openstaan omdat de klant dan meer zou kopen. Ik trapm er niet in en loop dan door. Als meer mensen dat gaan doen, dan gaan die dueren nog dicht voordat de gemeenten actief worden.

Wind-op-zee is een sluitpost! Dat is dus de duurste optie; als de betere opties 'falen'. Je kunt zeewind ruim gebruiken (als het nodig is). Als er veel WoZ nodig is dan heb je het slecht gedaan als overheid.
Energie besparen etc. etc is veel beter.
Door henk op
5 miljard schade door windmolens
Zo 5 oktober, 18:00
Aangepast op Zo 5 oktober, 20:06
Economie

Het bouwen van grote windmolenparken op zee kost de maatschappij meer dan het oplevert, ook als je de effecten op milieu en gezondheid meerekent. Een studie naar alle kosten en baten van windenergie op zee, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, stelt de schade op ruim 5 miljard euro. Dichter bij de kust bouwen, zoals het kabinet wil, beperkt de schade tot 4,8 miljard.

Het Centraal Planbureau onderschrijft de uitkomsten van de kosten-batenanalyse. Het CPB zegt dat de bouw van grote windmolenparken op zee in het huidige systeem nauwelijks milieuwinst oplevert. Door Europese afspraken blijft de uitstoot van vuile energiecentrales namelijk gelijk, ondanks die extra windmolens.
Handel in uitstoot

"Hoeveel windmolens je hier ook neerzet, het heeft geen effect op de CO2-uitstoot", zegt Annemiek Verrips van het CPB. Dat komt doordat we in Europa werken met een CO2-handelssysteem: als je broeikasgassen uitstoot moet je daarvoor rechten kopen, met die rechten mag worden gehandeld. Er is een bepaald aantal rechten daarvoor uitgegeven, "dat niet minder wordt als je hier heel veel windmolens neerzet."
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Beste Ivo,
Voor duurzaam, moet je wel de werkelijkheid onder ogen willen zien.
Windmolens zijn de duurzaamste bron van stroom die we kennen. Waterkracht is ook heel duurzaam, maar die is beperkt aanwezig, en inmiddels benut op alle plekken waar het nutig is.
Windmolens kun je overal bouwen, als je maar op voldoende afstand van wonigen blijft, zoals de geluidsregels voorschriven. Dan zijn ze onschadelijk.
Ze geven schone stroom, en je kunt ze weer verwijderen als ze versleten zijn. Dat gebeurt ook in de praktijk. En vaak worden dan meerdere oude windmolens vervangen door een enkele die wat groter is.
Behalve de wieken, is alles van een windmolen goed te recyclen. Staal smelt je om en beton kan weer gebruikt worden als beton granulaat in nieuw beton.

Dus groene stroom wek je heel duurzaam op met windmolens. En het is ook nog goedkoper dan stroom uit een centrale, al wil EZ daar nog niet aan. met hun fossiele belangen.
Door Gerlach Velthoven (voorsitter 11duurzaam) op
Waarom proberen een duurzaamste gemeente te definiëren en daarbij alleen het beleid van de gemeente betrekken? Een gemeente is duurzaam dankzij het gedrag van haar burgers en bedrijven. zonder hun inzet geen duurzaamheid. Dus beloon gewoon de output en zie het als een gezamenlijke prestatie van burgers, bedrijven en gemeente.
Door Ivo op
Duurzaam volgens de Brundtlanddefinitie is breder dan "groene" stroom. Het gaat om activiteiten die toekomstbestendig zijn op het gebied van people, planet, profit.

Als we met het energieakkoord in de hand mensen met torenhoge energiekosten opzadelen, alsof ze dat zouden kunnen besparen met energiemaatregelen. We jagen ze hun huurhuis uit en de bijstand in. Dat is niet duurzaam!

Windenergie is niet duurzaam: mensen hebben er last van (people), vogels en vleermuizen gaan ervan dood en het landschap wordt ingrijpend aangetast (planet) en het kost bakken subsidiegeld (profit).

Hoe kan ik dan met "groene" energie toch hoger op duurzaamheidslijstjes komen?
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Als je gamification wilt inzetten, doe het dan goed.

Duurzaam is vooral gedragsverandering bij politici, dat bereik je niet met demotiverende ranglijstjes, maar met aantrekkelijke veranderingen en keuzes. Maak desnoods ranglijsten van ingrepen, waarmee politici en burgers kunnen scoren,
Maar gamification houdt wel wat meer in dan in een reactie past