of 63966 LinkedIn

‘Zoekgebieden RES te vaak in beschermde natuur’

In bijna de helft van de RES-regio’s wordt gezocht naar plaats voor windparken en zonnevelden in beschermde natuur. Dat zeggen Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland na een analyse van de 30 regionale energiestrategiën. De natuurorganisaties maken zich zorgen.

In bijna de helft van de RES-regio’s wordt gezocht naar plaats voor windparken en zonnevelden in beschermde natuur. Dat zeggen Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland na een analyse van de 30 regionale energiestrategiën. De natuurorganisaties maken zich zorgen.

Schadelijk

In de meeste RESsen zijn zoekgebieden opgenomen; plaatsen waarvan wordt onderzocht of ze geschikt zijn voor het plaatsen van windmolenparken of zonnevelden. Maar volgens de natuurorganisaties liggen in 14 van de 30 RES-regio’s een of meerdere zoekgebieden (deels) in natuurgebieden die vallen onder Natura 2000 of het Natuurnetwerk Nederland. Als voorbeeld noemen de organisaties het IJmeer en de Velperwaarden. Maar het gaat ook om zoekgebieden die zeer dicht of naast een beschermd natuurgebied liggen. Ook dat kan schadelijk zijn voor de natuur, stellen ze. Bijvoorbeeld voor de plaatsing bij vogeltrekgebieden en langs belangrijke vogeltrekroutes.

 

Landschap

In veel RESsen is opgenomen dat landschapsbescherming een uitgangspunt moet zijn, maar volgens de natuurorganisaties betekent dat niet altijd dat waardvolle landschappen ook echt beschermd zijn. ‘Zo kijkt de regio Twente naar mogelijkheden voor energieopwekking in waardevolle landschappen en is het in Noord Oost Brabant niet gelukt om op RES-niveau zoekgebieden aan te wijzen die rekening houden met waardevolle landschappen. Hier moet iedere gemeente zelf zoekgebieden gaan zoeken,’ schrijven ze. Een voorbeeld van hoe het wel moet is volgens Natuurmonumenten en de Vogelbescherming de regio Hart van Brabant, waar de regio zich hard maakt voor ‘ongestoorde natuurpanorama’s’.

 

Regie

Volgens de natuurorganisaties tonen de RESsen vooral aan dat de regie op ruimte in de energietransitie ontbreekt. ‘Regionale overheden beperken zich tot hun regio-grenzen en werken onvoldoende samen om tot de meest optimale zoeklocaties te komen. Regio-overstijgende regie is nodig.’ Ze pleiten daarom voor meer landelijk zicht op de effecten van de maatregelen op natuur en landschap.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Ja, kijk, die RES'n zijn natuurlijk niet gek. Als zij die molens dicht bij bewoond gebied plaatsen barst ter plekke de hel los. Juist vanwege die reden zijn er minimaal windmolens in de RES'n opgenomen, en wordt er vooral ingezet op zon. Wat dwaas is.

In steden is ruim voldoende plek voor zon op dak. Veel bewoners zijn daar al uit zichzelf mee aan de slag gegaan. De piekbelasting van zonne-energie wordt door RES zonneparken alleen maar versterkt. Dat is slecht voor de piekcapaciteit van het elektranet. Bovendien kan veel van de energie van zon op dak in de stad zelf worden gebruikt. Door te gaan wassen, drogen an afwassen als de zon schijnt kan een individueel huishouden tot 40% zelfverbruik halen. Tel uit je winst als de hele stad dat gaat doen.

Meer en meer belemmeren aanwonenden het gebruik van de openbare ruimte voor collectieve, solidaire, gemeenschappelijke voorzieningen. 50% van de varkensbedrijven die zijn gestopt liggen in de bewoonde omgeving, dat geld is verspild als het om het verbeteren van de leefomgeving van plant en dier gaat.

Dat is het dominante gedrag in Nederland. Willen wij meters maken om de samenleving ingrijpend aan te passen, dan dient dat gedrag beperkt te worden.
Door anand (adviseur) op
en dat alles voor de doctrine van klimaatneutrale energie opwekking. utopisch nu er geen sprake is van een mondiale uitvoering.