of 59761 LinkedIn

Zelfrijdende auto haaks op heersend mobiliteitsbeleid

Door de komst van zelfrijdende auto’s zal het verkeer rondom stedelijke knelpunten niet af- maar juist toenemen. Ook zal die ontwikkeling leiden tot minder fietsers en wandelaars en een dalend gebruik van openbaar vervoer. Dit zijn uitgerekend de vervoersmethodes die worden gepropageerd in de meest recente mobiliteitsnota’s van grotere gemeenten.

Door de komst van zelfrijdende auto’s zal het verkeer rondom stedelijke knelpunten niet af- maar juist toenemen. Ook zal die ontwikkeling leiden tot minder fietsers en wandelaars en een dalend gebruik van het openbaar vervoer. Dit zijn uitgerekend de vervoersmethodes die worden gepropageerd in de meest recente mobiliteitsnota’s van grotere gemeenten. 

Ongewenste bij-effecten 

Dat blijkt uit de verkennende studie ‘Autonome voertuigen’ van TNO en Arcadis op verzoek van de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Volgens de onderzoekers kunnen deze ongewenste bij-effecten alleen met de inzet van ‘zeer zwaar geschut’ worden bestreden. Daarbij moet worden gedacht aan ‘forse prijsprikkels’ en ‘stringente toegangs- en andere ontmoedigingsmaatregelen’.

Hogere druk op wegennet

In het rapport worden diverse scenario’s voor verschillende gebiedstypen (waaronder stad en platteland) verder uitgewerkt. De komst van zelfrijdende auto’s zal in alle scenario’s leiden tot een hogere druk op het wegennetwerk. Vooral in stedelijk gebied, waar de uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn, wordt dat voor gemeenten een lastige opgave. Ook ontstaat daar meer behoefte aan (lang)parkeerfaciliteiten en kiss+ride- en afzetstroken.


Buitengebieden beter bereikbaar

De onderzoekers bevelen aan om het gebruik van zelfrijdende deeltaxi’s en privéauto’s in stedelijk gebied te ontmoedigen of – op sommige centrumstedelijke locaties – geheel te verbieden. Voor het buitenstedelijke gebied kan met minder ingrijpende maatregelen worden volstaan. Daar leidt de introductie van zelfrijdende voertuigen zelfs tot een verbetering van de bereikbaarheid omdat het aantal vervoersalternatieven wordt vergroot.  

Openbaar vervoer vaker privaat
Een andere ontwikkeling die de komst van de deelauto met zich meebrengt is dat de scheiding tussen openbaar en privaat vervoer zal vervagen. Er zullen volgens de onderzoekers vermoedelijk gemengde en (mogelijk) grotendeels private deelsystemen ontstaan.

Opnemen in Omgevingsvisie

Om al deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden, raden de onderzoekers gemeenten en provincies aan de impact van autonome voertuigen op te nemen in de Omgevingsvisie. Ook zouden decentrale overheden een ‘adaptieve beleidsontwikkeling’ moeten nastreven, die ruimte biedt aan onzekerheden en kansen en ook de mogelijkheid heeft het roer deels om te gooien bij nieuwe ontwikkelingen of inzichten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bert Veenstra (Civieltechnisch Adviseur, raadslid) op
Mij staat een onderzoek bij dat het tegenovergestelde beweerde. De filedruk neemt af, het wegsysteem wordt beter benut omdat de auto zelf o.b.v verkeersinformatie en bezetting de snelste route kiest. Het verkeer wordt beter verdeeld. Uiteraard zullen we ons wegsysteem nog veel meer moeten optimaliseren, 3 baans met dubbele op- en afritten (van voldoende lengte) en spits- en wisselstroken. Daarnaast een optimaal multimodaal OV-systeem dat van deur-tot-deur qua tijdsbeslag kan concurreren met vervoer over de weg.
Door Fred op
Ik ken dit onderzoek verder niet, maar ik hoop dat er ook rekening gehouden is met meer efficient gebruik van de verkeersruimte. Zelfrijdende auto's zouden dichter achter elkaar kunnen rijden, parkeerrruimte heel precies en efficient gebruiken enz.
Maar wel eens met "Wottsjer" we moeten/willen zo graag dat we bereid zijn ondoordacht in het diepe te springen.
Door Wottsjer (Watcher) op
En wij maar denken dat dat autonoom en zelfrijdend spul ons brave new world alleen maar dichterbij brengt.
Er zijn dus nog meer redenen eens na te denken voordat je als overheid de openbare ruimte als proefgebied voor dit soort half doordachte onzin vrij geeft en de gebruikers in die openbare ruimte (wij allemaal) daarmee tot mogelijk fataal proefkonijn te verklaren. Bezint eer ge begint.