of 63946 LinkedIn

Zeilers en vissers klagen over wildgroei waterplanten

Pleziervaarders en sporvissers klagen over oprukkende waterplanten. Er wordt te weinig onderwater gemaaid, aldus de vereniging voor Sportvisserij en de Stichting Recreatievaart IJsselmeer en Randmeren.
7 reacties

Pleziervaart en sportvisserij hebben in Nederland steeds meer last van extreme plantengroei in het water. Uitgeworpen dobbers blijven in woekerend fonteinkruid hangen, zeilschepen lopen vast in drijvende plakken waterpest. ‘De kwaliteit va het water is in orde, maar er wordt te weinig onderwater gemaaid’

Zeilen in groene soep is niet leuk
Dat constateert Marco Kraal c, ecoloog bij de vereniging Sportvisserij  Nederland en tevens voorzitter van de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren. Vanuit beide kampen bereiken hem meer en meer klachten over woekerende planten. De woekering treedt op in visvijvers, plassen en andere waterpartijen. Maar vooral de randmeren worden getroffen. ‘Jachthavens verliezen veel vaste klanten, mensen vinden het nietleuk om door groene soep te varen’.

 

Waterkwaliteit steeds beter
De oorzaak is volgens hem eigenlijk een positieve: het water in Nederland wordt steeds schoner en dus minder voedselrijk. Dat geeft ruimte voor veel diverse waterplanten. ‘Dat is wat we graag willen, gezond water met een gezonde visstand en een gezonde planten groei. Iedereen is daar blij mee, zeker de recreant en de sportvisser’.

 

Voedselarm water, voedselrijke bodem
Maar we zijn doorgeschoten, zo moet hij constateren. ‘Omdat de bodem nog wel veel voeding bevat, schieten de planten omhoog. Het evenwicht is zoek, temeer daar we eerder al natuurlijke vijanden als brasem en andere bodemwoelende vissen vrijwel hebben uitgeroeid.’

Maaien moet
Maaien is op korte termijn de enige oplossing om de wildgroei tegen te gaan, maar dat kost geld. Dat gebeurt met een speciaal vaartuig met onderwaterscharen die de planten op de bodem afknippen. Gemeenten en waterschappen doen volgens Kraal hun best, maar hebben te maken met bezuinigingen. Zo maaien sommige gemeenten de waterkanten minder dan voorheen, met als gevolg meer planten langs de kant en in het water. Hier hebben vooral de vissers dan weer last van.

 

Rijkswaterstaat maait in vaargeul
In open wateren als randmeren en IJsselmeer worden de vaargeulen opengehouden door Rijkswaterstaat. Daarbuiten is het niemandswater, aldus Kraal. ‘Als we daarover klagen, dan horen we dat de recreatievaart ook maar in de vaargeul moet blijven. Maar die is te smal om te zeilen en de beroepsvaart ziet al die zeilbootjes in de geul ook niet zo zitten’.

Gemeenten maaien voor eigen rekening
In de randmeren zou minimaal 200 hectare per plantvrij gehouden moeten worden om de recreatievaart vrije doorgang te geven. ‘De kosten bedragen ongeveer 500 euro per hectare. Omdat waterstaat het niet doen zijn sommige gemeenten zelf maar gaan maaien, op eigen kosten’ zo weet Kraal.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Theo (sportvisser/viswaterbeheer) op
Waarom hoor ik toch zo weinig over de gevolgen van helderder water bij ondiepte, dwz minder dan 1.50 m?
In mijn gemeente wordt nog een 40 jaar oud waterprofielbestek aangehouden van waterdiepte 1 m (na baggeren), dus gemiddeld praten we over 60 - 70 cm waterdiepte. Het doorzicht van het heldere water gaat tot ca. 1 m en dus groeien de waterplanten als gekken, zeker na baggeren als er weer vele zaden vrij komen. Het maaien in dit ondiepe water is cosmetisch (net als bij een grasveld) en levert verdere verspreiding (via losse stekken) van de waterplanten. Probeer het maar eens bij waterlelies, een regelrechte ramp! Ook de hype van natuurvriendelijke oevers bij ondiep stadswater is een regelrecht drama (alsof het nog niet ondiep genoeg is). Jammer dat gemeente-ecologen slechts de onnodig gewichtige rapporten van natuur- en inrichtingsbedrijven (levert werk!) lezen en dat gewoon boerenverstand (waarneming) niet meer telt. Waterschappen vinden 50 cm voldoende voor de doorstroming want baggeren is erg duur. Ook jammer dat Sportvisserij Nederland op dit gebied niet meer expertise in de strijd gooit. Veel geld gaat naar beperkte aantallen specialisten en onzekere jeugd. Vergeten wordt dat dit alleen maar mogelijk is dankzij de vele recreanten sportvissers die gewoon dicht bij huis graag willen kunnen blijven vissen!
Door Henk van Velthoven (nvt) op
Als de overheid onvoldoende middelen heeft voor dit onderhoud en de gebruikers, zoals de recreatievaart, er zo'n last van hebben, dan moet men (eindelijk) serieus overwegen een heffing in te voeren, op te brengen door diezelfde recreatievaart.
Het is toch een godspe dat die durven te klagen terwijl zij NIETS bijdragen.
Door Ton (gemeenteecoloog) op
@Toine: slab=FLAP= FLoating Algae Package. De waterplanten waar het nu om gaat zijn "hogere planten", geen algen. De algen (waaronder blauwalg) doen het goed in voedselrijk water. De fonteinkruiden (en kranswieren) doen het juist goed in voedselarmer water. Het is dus OF algensoep (met stank) OF fonteinkruiden.

@ Marco: Bovendien, er zijn ook zat liefhebbers van deze zeer vogelrijke waterplant-meren. Er wordt wel eens vergeten dat dat ook recreanten zijn. In het Gooimeer bijvoorbeeld 150 geoorde futen, in NW-Europa een unicum.
Door Toine Goossens (waarnemer) op
In de jaren 70 van de vorige eeuw was er sprake van wildgroei van wat boeren 'slab' noemden. De oorzaak was de eutrofiëring van het water.
Slab zat de laatste 20 jaar nooit meer in het water, waarom nu dan wel en zo massaal?
Door Nick (Sportvisser) op
Ik kan me helemaal vinden in de klachten, het is gewoon niet meer te doen om te vissen op sommige plekken.. In Hoofddorp (gemeente haarlemmermeer) zijn we gestopt met vissen. Alles is dicht gegroeid op de 2 recreatieplassen na maar ga hier maar eens in een avondje een snoek of karper vangen, dat lukt 9 van de 10 x niet en er zijn ook nog eens allemaal regeltjes aan verbonden waar je wel en niet mag zitten.. Tis drama, zelfs de vissen leggen er het loodje door en al helemaal na een warme periode.
Door Nobby (animal cop) op
Dit wordt gewoon een kwestie van uitzieken. Dat de lobby's van Sportvisserij en Pleziervaart naar de overheid wijzen, is niet terecht. Ze zijn zelf ooit medeverantwoordelijk geweest voor de oorzaak. Laat ze zelf gaan maaien of niet meer vangen van soorten als brasem.
Door fonteinkruid op
vreemd bericht, welk evenwicht?