Over het gebruikte bouwzand bestaat al maanden veel onrust. Onderzoeksprogramma Zembla meldde als eerste dat er door een keuringsfout giftige stoffen als styreen en DDT in het zand zouden kunnen zitten. Het bouwzand is onder andere gebruikt in achtertuinen van nieuwbouwwoningen. Eén zandmonster, dat onder een straat is genomen, liet een verhoogd gehalte styreen zien. Deze plek wordt nader onderzocht, al blijft de gevonden hoeveelheid styreen onder de norm die saneren verplicht stelt. De gemeente benadrukt dat er nergens gevaar voor de volksgezondheid is.


9000 ton zand

Bewoners vertrouwen de geruststellende geluiden niet. Zaterdag hebben zij een stichting Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond opgericht en een advocaat in de arm genomen. Volgens de bewoners tonen andere onderzoeken aan dat er wel kwik, lood en andere giftige stoffen in het zand zitten. De verdachte partij zand is ruim 9000 ton groot. Veruit het meeste bouwzand is gebruikt in Barneveld en Voorthuizen, maar er is ook zand terechtgekomen in plaatsen als Almelo, Apeldoorn en Laren (NH). Afvalverwerker Vink weigert te zeggen waar de partij zand oorspronkelijk vandaan is gekomen. Barneveld heeft het bedrijf met juridische stappen gedreigd als het niet meewerkt. (ANP)