of 63082 LinkedIn

Woonpartijen presenteren plan bouw miljoen woningen

Shutterstock
Shutterstock

Een coalitie van decentrale overheden, woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars en organisaties uit het sociaal domein, wil zorgen dat er de komende tien jaar een miljoen woningen bijkomen. Door het woningtekort en de hogere prijzen dreigt een hele generatie de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. Maar de hulp van het rijk is onmisbaar. Anders zijn gemeenten en provincies niet in staat om alle inwoners een passende woning te bieden.

Afspraken

De coalitie van 34 partijen heeft met elkaar afspraken gemaakt in de Actieagenda wonen. Allereerst willen bouwers, corporaties en ontwikkelaars samen de komende tien jaar ieder jaar 100.000 woningen bouwen, gelijk verdeeld over sociale sector, middensegment en vrije sector. Gemeenten en provincies leveren daarvoor voldoende bouwlocaties tegen redelijke grondprijzen. Maar volgens de partijen moet er ook een minister voor Wonen komen die het woningbouwprogramma landelijk coördineert.

 

Huren

Om woningen betaalbaar te houden, moeten de huurstijgingen worden getemperd. De corporaties beloven alleen de huur met de inflatie te laten stijgen, en ook wordt de stijging van de huren in het middeldure segment gematigd. Voorwaarde is wel dat de bestaande huurtoeslag in stand blijft, en dat kopers moeten nog steeds een hypotheek kunnen krijgen tegen 100% van de waarde van de woning.

De partijen vragen ook om een landelijk uitvoeringsprogramma om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Bouwpartijen investeren in verdere industrialisatie van duurzame oplossingen, en in innovatie en schaalvergroting, op voorwaarde dat er vanuit het rijk ondersteuning komt voor particulieren om hun woning woonlastenneutraal te verduurzamen.

 

Inzet

Volgens de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens, vraagt de huidige opgave om een gezamenlijk inzet van alle partijen. ‘Gemeenten en provincies alleen zijn niet in staat om alle inwoners een passende woning te bieden. Daarbij gaat het zowel om een enorme bouwopgave met voorzieningen, zoals wegen en stations als om investeringen, zowel sociaal als fysiek, in toekomstbestendige wijken en dorpen. Wij weten waar de nood is en waar de opgaven liggen.’

 

Financiën

Om de Actieagenda te laten slagen willen de partijen in de wooncoalitie dat de Woningbouwimpuls wordt uitgebreid naar een NOVI-impuls van 2 miljard per jaar, en dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Ook moeten volgens de partijen in het regeerakkoord van een nieuwe regering bindende afspraken worden gemaakt over de financiën van gemeenten en beter interbestuurlijke verhoudingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter (Directeur) op
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-m …

Vorig jaar bijna 120.000 Polen maar Nederland gekomen om voor een hongerloon te werken in onze distributiecentra. Moeten we hiervoor de schaarse ruimte in ons land nog verder volbouwen? Hebben onze kinderen straks nog wel een stukje natuur over om door te wandelen? Waarom stelt de politiek die vraag niet?
Door Bart (Beleidsadviseur) op
Ik heb ook een plan: de bevolkingsgroei afremmen. Nederland is al sinds1900 Europees koploper bevolkingsgroei. Waar de bevolking vsn Belgie na de tweede wereldoorlog met maar 20% toenam, verdubbelde de bevolking in Nederland. Nederland zit twee keer boven het Euroees gemiddelde. De vraag moet zijn: hoe remmen we de bevolkingsgroei af en niet: hoe bouwen we meer woningen. Trek een keer en grens en houd het land leefbaar.
Door drs. E. Nabled op
Gratis advies voor boeren zonder opvolging: verkopen aan projectontwikkelaars voordat een gemeente een voorkeursrechr vestigt. Ontwikkelaars betalen 2 tot 3 maal de m2 prijs, zijn minder geïnteresseerd in de eindbestemming, betalen 90% van de transactie vooraf en u kunt er nog jaren blijven boeren en/of wonen. Verkoop aan een gemeente geeft maximale rompslomp en stress, iedereen bemoeit zich er mee en het duurt eindeloos. Vaak beginnen ze ook al met onteigenen.
Door Henk op
laten we eerst bepalen hoeveel groen en natuur we nog willen hebben. Industrieparken, zonnepaneelvelden, windmolens verpesten en verzieken veel. Willen we Nederland nog leefbaar houden?

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers