In totaal werden 183 boetes uitgedeeld. Het aantal boetes voor vakantiehuur is iets afgenomen. Amsterdammers die hun woning aan toeristen verhuren, moeten dit melden aan de gemeente. Wie zich niet meldt, kan een boete van 6000 euro krijgen. Deze boete kan oplopen tot 20.500 euro. In totaal werden hiervoor 23 boetes uitgedeeld, terwijl dat er in de eerste helft van vorig jaar 27 waren.

 

Toegang

Bij de handhaving van de meldplicht van toeristische verhuur bleek het onderzoeken van verdachte adressen zeer arbeidsintensief. Adressen moesten meerdere keren bezocht worden om zeker te zijn van verhuur. Toezichthouders kregen daarnaast steeds moeilijker toegang tot woningen. Amsterdam gaat nu naar een methode waarbij sprake is van digitaal toezicht.

 

Onverminderd

De resultaten tegen woonfraude zijn voor het stadsbestuur 'reden de komende periode onverminderd in te zetten op de handhaving van illegale toeristische verhuur, illegale kamerverhuur en andere vormen van woonfraude', schrijft wethouder Laurens Ivens van Bouwen en Wonen. (ANP)