of 64707 LinkedIn

Woondeal moet 100.000 woningen opleveren

De regio Amsterdam moet de komende zes jaar 100.000 woningen bouwen. Bovendien moet een woning structureel voldoende betaalbaar blijven. Dat heeft minister Ollongren vandaag afgesproken met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in een woondeal.

De regio Amsterdam moet de komende zes jaar 100.000 woningen bouwen. Bovendien moet een woning structureel voldoende betaalbaar blijven. Dat heeft minister Ollongren vandaag afgesproken met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in een woondeal.

Ondersteunen

De woondeal, de laatste in een serie van vijf die het rijk heeft gesloten met de regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is, werd vandaag ondertekend door de minister en MRA-voorzitter Femke Halsema. Het rijk zal de metropoolregio ondersteunen met expertise, een aangepaste wet- en regelgeving en geld voor verschillende pilots.

 

Investeren

Voor starters en jonge huishoudens wordt het steeds moeilijker om een woning te vinden in en rond Amsterdam, ondanks het feit dat er de afgelopen drie jaar bijna 50.000 woningen bijgebouwd zijn. Per jaar moeten er minstens 5000 huurwoningen worden gebouwd door corporaties. Maar voor de corporatiesector wordt het steeds moeilijker om te investeren in nieuwe woningen als ze tegelijkertijd moet investeren in verduurzaming van de bestaande woonvoorraad, zolang de rijksoverheid de opbrengsten van de sector blijft afromen met de Verhuurdersheffing. Ollongren heeft nu belooft dat er in de regio 3.000 flexwoningen mogen worden gebouwd, die middels een wetswijziging worden vrijgesteld van de heffing.

 

Bereikbaarheid

De partijen hebben afgesproken dat woningbouw wel hand in hand moet gaan met bereikbaarheid. Daar zit wel een probleem: in Den Haag liggen de budgetten voor infrastructurele investeringen voor lange tijd vast in het MIRT, en is er op korte termijn nauwelijks geld voor nieuwe verbindingen in rail of asfalt. Rijk en regio draaien het daarom om: het rijk trekt 2 miljoen uit om bouwplannen op locaties langs de Hoornse Lijn, in Zaandam en Purmerend, versneld te ontwikkelen.

 

Pilots

Daarnaast gaan de partijen samenwerken in pilots voor de aanpak van woonfraude, malafide huisjesmelkers en het beter reguleren van vakantieverhuur via diensten als AirBnB. In de gemeente Zaanstad komen pilots rond wijkvernieuwing en de ondersteuning van woningbezitters kampen met hoge kosten door funderingsproblemen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers