of 61441 LinkedIn

Woningtekort 'alarmerend hoog'

Het woningtekort in Nederland blijft fors oplopen en ligt op dit moment al op 263.000 woningen. Tegelijkertijd hebben private beleggers 20 miljard euro beschikbaar om nieuwe huurwoningen te bouwen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value en ABF Research naar de Nederlandse woningmarkt.

Het woningtekort in Nederland blijft fors oplopen en ligt op dit moment al op 263.000 woningen. Tegelijkertijd hebben private beleggers 20 miljard euro beschikbaar om nieuwe huurwoningen te bouwen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value en ABF Research naar de Nederlandse woningmarkt.

Achterop

‘Alarmerend hoog’ wordt het tekort in het rapport genoemd. Met de huidige snelheid van bouwen raakt de markt nog verder achterop; dan zijn er in 2030 mogelijk nog steeds 200.000 woningen tekort. Het streven is nu nog om per jaar 75 duizend woningen te bouwen. Volgens veel marktpartijen worden die aantallen nu al niet gehaald. Maar de onderzoekers verwachten dat er zelfs nog 20.000 tot 40.000 extra woningen per jaar nodig zijn.

 

Aanbevelingen

Het tekort loopt verder op door de groei van de bevolking, gecombineerd met de problemen in de bouwsector, zoals gestegen bouwkosten, een tekort aan materialen en personeelsschaarste. Ook de overheid draagt eraan bij door trage vergunningverlening en een tekort aan bouwlocaties. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen voor overheden: versnel ro-procedures, voorkom een hoge regeldruk en verlaag grondprijzen voor corporaties. Opdrachtgevers zouden ook vaker regionaal moeten afstemmen wat er wordt gebouwd, en beter moeten inspelen op behoeften uit de doelgroepen.

 

Huurwoningen

Een groot deel van het tekort zit in huurwoningen. Er is een groot gebrek (92.000) aan woningen in het sociale segment, maar ook in de middeldure huur. Volgens de onderzoekers worstelen de wooncorporaties, die de sociale huurwoningen moeten bouwen, tegelijkertijd met de enorme uitgaven die ze moeten doen voor de energietransitie. De corporaties hebben een  nieuwbouwopgave van zo’n 120.000 eenheden tot 2022. Maar in 2018 hebben ze in totaal slechts 6.100 bouwvergunningen aangevraagd. ‘Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat deze doelstelling gehaald zal worden,’ concluderen de onderzoekers.

 

Ouderen

De tekorten hebben vooral effect op starters en ouderen. Verwacht wordt dat het aantal huishoudens boven de 75 jaar de komende tijd explosief zal groeien, en zullen er meer levensloopbestendige woningen nodig zijn.

 

Beleggers

Toch staan beleggers te trappelen om in Nederland te investeren. Volgens Capital Value en ABF Research hebben die private partijen vorig jaar 8,5 miljard euro in de Nederlandse huurmarkt geïnvesteerd. Nederlandse pensioenfondsen waren de belangrijkste investeerders in de bouw van nieuwe huurwoningen. Beleggers zouden de komende jaren gezamenlijk meer dan 20 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen. Dit komt neer op circa 100.000 huurwoningen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Misschien van een nood een deugd maken en mensen meer bij elkaar laten wonen?

Lijkt me ook goed voor die participatiemaatschappij en legt minder druk op mantelzorgers...
Door Spijker (n.v.t.) op
1. E is genoeg gewaarschuwd richting Overheden. Het ontbrak aan voldoende planvorming en/of Overheden bleven veel te lang op hun handen zitten.
2. Bovendien hebben sommige woningbouwverenigingen de bij hun in eigendom zijnde gronden verkocht aan commerciële partijen hetgeen zeer vertragend voor sommige woningbouwplannen heeft gewerkt. Dit alles onder het toeziend oog van de Rijksoverheid.
Door Broadcaster op
Als de overheid zou sparen in economisch goede tijden had er volop gebouwd kunnen worden in de crisistijd. Goed voor de woningmarkt en voor de economie.
Door Ton op
Vakantieparken permanent laten bewonen, en daar de PVV kiezers opvangen die in de buurt niet te handhaven zijn qua gedrag of op internet vluchtelingen continu de schuld van de woningnood geven is ook een deel van de oplossing. De PVV in Noord-Holland heeft een voorstel over permanente bewoning in het verkiezingsprogramma staan, en als andere partijen het onder bovenvermelde ook willen uitvoeren? Alleen maar beter voor een ieder die reëel naar de oplossing kijkt.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners