of 63428 LinkedIn

'Woningbouw te traag door bestuurlijke houdgreep'

Een verdubbeling van de bouwcapaciteit is nodig om aan de vraag naar woningen te voldoen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).  Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland houden overheden elkaar in een ‘bestuurlijke houdgreep.’

Een verdubbeling van de bouwcapaciteit is nodig om aan de vraag naar woningen te voldoen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).  Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland houden overheden elkaar in een ‘bestuurlijke houdgreep.’

Streefgetal

In de Nationale Woonagenda is afgesproken dat tot 2025 zo’n 75.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd moeten worden om aan de behoefte te voldoen. De afgelopen twee jaar is dat streefgetal niet gehaald. In 2017 werden er 63.000 nieuwe huizen gebouwd en vorig jaar circa 65.000.  De provincies Zuid-Holland en Utrecht doen het vooral slecht.

 

Binnenstedelijk

Volgens het EIB-rapport zijn in de Randstad tot wel tachtig procent van de woningen binnenstedelijk gepland. En juist die projecten lopen een groter risico op uitval of vertraging, stelt het EIB. ‘Met de recent toegenomen normen en eisen richting de woningbouw in een aantal grote steden worden de risico’s op vertraging en uitval er naar verwachting de komende jaren bovendien niet minder op,’ zeggen de onderzoekers. ‘Daarnaast gaat het accent op binnenstedelijk bouwen in de Randstad gepaard met een hoog aandeel appartementen. Voor een goede kwalitatieve afstemming van vraag en aanbod is het van belang dat er in verschillende woonmilieus wordt gebouwd voor verschillende doelgroepen.’

 

Geschrapt

Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland, die opdracht gaf voor de EIB-studie, is hiermee in cijfers gevat wat de bouwsector al een tijdje roept: de overheden blijven achter met bouwplannen die op de korte en middellange termijn kunnen worden uitgevoerd. Maar het verschil per provincie is soms groot, ziet ook beleidsadviseur Martijn Verwoerd van Bouwend Nederland. ‘In een aantal provincies is in de crisistijd hard geschrapt in de plannen. En soms is de vraag naar woningen in korte tijd enorm veranderd. Sommigen hobbelen daarom behoorlijk achteraan. Dat is in de toekomst ook een probleem: het toevoegen van nieuwe plannen gaat veel te langzaam.’

 

Minister

Bouwend Nederland roept overheden op om meer werk te maken van concrete bouwplannen, en beter samen te werken. Op dit moment werken ze elkaar vaak ook tegen, zegt Verwoerd. ‘Gemeenten wijzen naar provincies, en provincies weer naar gemeenten. En dat is niet bevorderlijk voor de bouwproductie. We zijn blij dat minister Ollongren de noodzaak inziet en naar oplossingen zoekt, maar als ze er onderling niet uitkomen, moet de minister als mediator kunnen optreden. Of, in het ergste geval, zelf een besluit nemen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens op
Dat is een juiste constatering van Carel Pronk. Regering en financiële toezichthouders hebben de financiering van eigen woningen voor jongeren volledig op slot gedaan. Alleen wie ouders heeft die nog een slordige € 100.000 hebben liggen komen nog aan de bak.
Neem het huidige voorschrift voor het berekenen van de maximale hypotheek voor mensen met een studieschuld. Zolang die schuld niet geheel is afgelost, telt de oorspronkelijke schuld volledig mee bij het berekenen van de korting. Dat bedrag wordt vervolgens met 2,1 vermenigvuldigd om de korting te berekenen.

Voor een stel met ieder € 30.000 (oude) schuld is dat een korting van € 126.000! Ook al is de kredietlast voor die schuld slechts € 2.400 per jaar. Bij een restant tergbetaaltermijn van 10 jaar zal dit stel € 24.000 aflossen. Dat is € 102.000 minder dan de berekende korting.

Bij studenten met een nieuwe schuld is de factor overigens 1,4. Dat scheelt flink bij het berekenen van de korting. Hun tergbetaalverplichting loopt echter 35 jaar, terwijl dat voor oude schulden 15 jaar is.

15% van de afgestudeerden geeft hun schuld niet op. Anders zijn zij kansloos op de koopwoningmarkt. Formeel is dat valsheid in geschrifte. De overheid laat hen echter geen keus. Huren is veel duurder dan kopen, huren tast hun financiële zekerheid in de toekomst aan.

Buitenlandse beleggers staan in de rij om in Nederlandse woningen te stappen. Hun winst verdwijnt over de grens. Hoe idioot valt de samenhang van verkeerd beleid uit!
Door Carel Pronk (vastgoedacquisiteur) op
Het beleid van achtereenvolgende regeringen in de crisis heeft de woningmarkt/bouw op een achterstand gezet die niet meer in te halen is. In de crisis verloren zo'n 240.000 man bouwpersoneel hun baan. Daarvan zijn er maar 40.000 van teruggekomen.Ook de nodige toeleveringsbedrijven gingen failliet. Het opheffen van het VROM heeft de zaak ook geen goed gedaan. Provincies en gemeenten zijn nu verantwoordelijk, met de nodige communicatieproblemen. Het zou goed zijn als er eens op daadwerkelijke prestaties afgerekend zou mogen worden, net als in het bedrijfsleven: niet functioneren? Dan eruit! De overheid behandelt dit dossier hoogstens als een Inconvenient truth terwijl er een sociale veenbrand ontstaat voor wat betreft toewijzing beschikbare woningvoorraad.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers