of 64621 LinkedIn

Woningbehoefte groeit tot 2050 overal

Huishoudensverdunning is de oorzaak: huishoudens worden kleiner, waardoor zij in aantal toenemen. Dat stellen de twee planbureaus PLB en CBS in de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO).

De vraag naar woningen blijft de komende decennia nog toenemen, in vrijwel alle regio’s. Zelfs als de bevolkingsomvang in acht van de twaalf provincies gaat krimpen. Huishoudensverdunning is de oorzaak: huishoudens worden kleiner, waardoor zij in aantal toenemen. Dat stellen de twee planbureaus PLB en CPB in de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO), die zij vandaag presenteerden.

Scenario's en onzekerheden 

De onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) proberen antwoord te geven op de vraag of de sterke groei van stedelijke regio’s in en buiten de Randstad van de afgelopen decennia, zal doorzetten of niet. Ze werken daarvoor twee scenario’s uit (hoge, dan wel lage economische en demografische groei) en verkenden ook de onzekerheden die de scenario’s kunnen beïnvloeden (gaan bevolkings- en banengroei zich juist concentreren of spreiden?).

 

Bevolkingsgroei in steden

In beide scenario’s voorzien de planbureaus bevolkingsgroei in de Randstad en in stedelijke regio’s. Buiten de Randstad is de bevolkingsgroei lager. Grensregio’s in Noord-Nederland, Zeeland en Limburg laten in beide referentiescenario’s een lage groei en soms krimp van de bevolking zien. Toch zegt dat niet alles over de behoefte aan woningen. De trend van kleinere huishoudens (meer alleenstaanden en eenoudergezinnen) zet de komende decennia voort. Juist buiten de Randstad en in de “ommelanden” van stedelijke regio’s zorgt dat voor een groeiende woningbehoefte; in de steden zelf zijn de huishoudens nu al relatief klein.

 

Behoefte aan woningen

De onderzoekers concluderen dan ook dat in vrijwel alle regio’s nog behoefte is aan uitbreiding van het aantal woningen. In sommige regio’s kan dat mogelijk knellen met de ruimte die daar fysiek of beleidsmatig voor woningbouw is, verwachten zij. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regio’s Haarlem, Den Haag, de Zaanstreek en de Gooi- en Vechtstreek. “In de regio Amsterdam zijn de woningbouwaantallen sterk afhankelijk van de inzet op een grotere woningdichtheid in nieuwe en bestaande woongebieden”, aldus het rapport.

 

Werkgelegenheid

De onderzoekers keken ook naar de toekomstverwachting voor de werkgelegenheid. Per saldo is in beide scenario’s de groei van het aantal banen het hoogst in de Randstad en de stedelijke regio’s. Ook regionale centra buiten de Randstad, zoals de regio Groningen en Arnhem/Nijmegen, zien een relatief sterke ontwikkeling van het aantal banen tegemoet. In de rest van Nederland, en dan met name buiten de stadsgewesten, is de banengroei gering (scenario Hoog) tot negatief (scenario Laag).

 

Overal vergrijzing

Met betrekking tot vergrijzing stellen de onderzoekers dat dat geen typisch fenomeen van de perifere gebieden is. Vergrijzing zal in alle gebieden ongeveer evenredig optreden, verwachten zij.

 

In de WLO komen ook de thema’s mobiliteit, klimaat en energie en landbouw aan bod. Bovenstaande conclusies zijn afkomstig uit het deelonderzoek Regionale ontwikkelingen en verstedelijking.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door herman suijdendorp (bestuurder) op
Alle onderzoeken wijzen uit dat de sociale huursector de komende decennia groter moet worden. In de periode tot 2013 met zo'n 1 miljoen woningen voor huishoudens die wegens de inkomensontwikkeling daar een beroep op moeten, dit geldt niet alleen voor de woonlasten voor huurders, maar zeker ook eigenaar-bewoners die wegens de inkomensontwikkeling in samenhang met de gekozen hypotheekvorm de lasten te zwaar zullen ervaren. En daarbij opgeteld de problematiek van vluchtelingen/statushouders kan Minister Blok zijn beleid om de sociale huursector ter verkleinen en uitsluitend de problematiek op te lossen met in gesprek te gaan met beleggers om de doorstroming te bevorderen en om rijksgebouwen te transformeren. Blok kan zijn beleid niet meer volhouden en vele huurders worden door zijn betaalbaarheids- en beschikbaarheidsbeleid de dupe. DEze politie richt veel schade aan en die kan niet nog twee jaar wachten op reparatie.
Door Jan op
Heb je als alleenstaande meer dan twee slaapkamers, of als echtpaar meer dan drie? Verplicht een kamer verhuren. Hoeft er vrijwel niets meer bijgebouwd te worden. Wil je dat niet? Dan maar verhuizen naar een kleinere woning, zo nodig in een krimpregio.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Nederland is al decennia lang met 542 inwoners per km2 verreweg het meest overbevolkte landje van Europa. Met onze uitlevering aan de eurocraten van Brussel wordt dat uiteraard alleen maar veel erger, daar hoef je geen onderzoeker voor te zijn, maar gewoon je gezonde boerenverstand voor te gebruiken!
Door Dirk op
Waarom wordt Eindhoven niet genoemd? De banenmotor draait daar al jaren beter dan in de Randstad.
Door Pok op
rond 2050 wandel ik langs de puinhopen van jullie maakbaarheid; geen vergrijzing, geen verjonging, eindelijk ruimte.
ik heb er zin an

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers