of 59318 LinkedIn

Windpark Fryslân mag aangelegd worden

Het Windpark Fryslân mag worden aangelegd. Dat heeft de Raad van State besloten. Dat betekent dat in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezand aan de Afsluitdijk windturbines mogen komen op zo’n 6,5 kilometer van de Friese kust. Daarbij hoort ook de aanleg van een werk- en natuureiland van twee hectare.
1 reactie

Het Windpark Fryslân mag worden aangelegd. Dat heeft de Raad van State besloten. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de bezwaren tegen het zogeheten inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu ongegrond zijn.

65 kilometer
Dat betekent dat in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezand aan de Afsluitdijk windturbines mogen komen op zo’n 6,5 kilometer van de Friese kust. Daarbij hoort ook de aanleg van een werk- en natuureiland van twee hectare.

Bezwaar
Verschillende bezwaarmakers, waaronder watersportverenigingen en branchevereniging HISWA en natuurorganisaties zoals de IJsselmeervereniging, hadden beroep aangetekend tegen de plannen. De watersportbranche vreest dat het windpark nadelige gevolgen heeft voor de scheepvaart en het watersporttoerisme en daarmee ook voor de werkgelegenheid van de watersportbedrijven. Volgens de Raad van State blijkt uit onderzoeken dat het windpark de gebruiksmogelijkheden van het meer naar verwachting niet verslechtert. De turbines staan zo ver van elkaar dat de recreatievaart er veilig tussendoor kan. Bovendien gebruiken pleziervaartuigen de locatie van het windpark maar beperkt, omdat de belangrijkste vaarroutes het park niet doorkruisen.

Nadelen voor de natuur
Natuurorganisaties zijn bang dat het park het Natura 2000-gebied IJsselmeer en de daar aanwezige vogels, vissen en vleermuizen aantast. Volgens de hoogste bestuursrechter hebben de ministers echter destijds de zekerheid verkregen dat de 'natuurlijke kenmerken' van het gebied niet zullen worden beschadigd.

Stroom voor 340.000 huishoudens
Windpark Fryslân zal bestaan uit 89 turbines en krijgt een vermogen van ongeveer 320 megawatt, goed voor elektriciteit voor ongeveer 340.000 huishoudens. Het windpark levert naar verwachting de eerste stroom in 2021. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Nederland kan zijn energie beter richten op getijdenenergie (gebruik van eb en vloed). Dat zal veel goedkoper zijn en belast het milieu veel minder.