of 64707 LinkedIn

Windmolens komen vaak dichtbij natuurgebieden

Energieregio’s kiezen vaak voor nieuwe windturbine vaker voor locatie pal naast of zelfs in natuurgebieden. Bij zo’n 40% van de geplande windmolens in gebieden als het IJsselmeer, de Zeeuwse delta en delen van Gelderland, Limburg en Brabant is dat het geval. Dat schrijft onderzoeksplatform Investico.

Energieregio’s kiezen vaak voor nieuwe windturbine vaker voor locatie pal naast of zelfs in natuurgebieden. Bij zo’n 40% van de geplande windmolens in gebieden als het IJsselmeer, de Zeeuwse delta en delen van Gelderland, Limburg en Brabant is dat het geval. Dat schrijft onderzoeksplatform Investico.

Natuur

Op dit moment zijn er al ruim 600 windmolens in gebruik die binnen een straal van 200 meter van een natuurgebied staan. Daar mogen er nog eens 300 bijkomen, waarvan 175 zelfs binnen een Natura-2000-gebied.  

 

Zoekgebied

Volgens de onderzoekers lijken gemeenten vaker natuurgebieden als zoekgebied te kiezen voor wind- en grootschalige zonneparken, omdat projecten in andere gebieden vaker stuklopen op verzet van omwonenden. Maar natuurorganisaties maken zich zorgen over de impact van windturbines op het vlieggedrag van vogels en de verstoring van natuurgebieden. Initiatiefnemers krijgen alleen toestemming voor de aanleg als zou blijken dat er geen verstoring optreedt, maar volgens ecologen is dat nauwelijks vast te stellen, omdat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar de ecologische gevolgen van windturbines.

 

Beheerders

Natuurbeheerders hebben vaak verschillende visies op het probleem. Zo is Natuurmonumenten tegen het gebruik van natuurgebieden voor de energietransitie. Maar Staatsbosbeheer is juist blij met de opbrengst van windturbines in hun natuurgebieden, omdat het de kosten van natuurbeheer verlaagt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door zipje op
@ Bart maakt terecht de koppeling tussen de noodzaak van klimaatmaatregelen en overbevolking. Het is onbegrijpelijk dat vrijwel nooit een journalist begint over De discrepantie in de standpunten van met name GroenLinks en D66 op dat gebied.
Je kunt niet en de kool en de geit sparen.
Door Henk op
Wind energie is een economisch verdien model voor subsidiegraaiers uit het buitenland
Door RechtsDoorZee op
@anand
De olifant in de kamer heeft de naam kernenergie, een energiebron die moedwillig is genegeerd in het huidige klimaatakkoord. Dus heeft men gekozen voor krankzinnige oplossingen zoals deze windmolens, die men zelfs midden in natuurgebieden bouwt, met allerlei schade aan flora en fauna.
Door anand (adviseur) op
we negeren nog steeds de olifant in de kamer.
Wind en zon zullen nooit in staat zijn om onze energiebehoefte te dekken.
Biomassa kan eigenlijk niet meer. De EC overweegt om aardgas als duurzame brandstof aan te merken.
Dit kleine gidsland is voornemens om aardgas uit te bannen.
Het helpt niets aan de mondiale uitstoot en we maken onze eigen natuur en economie kapot.
Door Wim (bestuursadviseur) op
Wat zich hier wreekt en ook zichtbaar is in de reacties, is dat natuur (inclusief landschappen en de groenblauwe leefomgeving) een economische waarde vertegenwoordigen. Een hogere kwaliteit hiervan resulteert in een beter economisch vestigingsklimaat en een grotere economische groei en waarde van bijvoorbeeld onroerende zaken. Daarom ook het pleidooi van deskundigen om bij ruimtelijk onderwerp te kiezen voor een integrale benadering (klimaat, energie, wonen en mobiliteit) en daar bij de start al de groenblauwe leefomgeving te betrekken. Een mooi taak voor de nieuwe coördinerend minister 'ruimte'.
Door RechtsDoorZee op
Het beleid rondom energie/milieu/klimaat is om helemaal gek van te worden. Het is inhoudelijk failliet en niet niet meer uit te leggen aan burgers door inconsistenties en volledig uit de hand lopende kosten. Het was ook deze avond in het nieuws bij EenVandaag: in en nabij Natura-2000 gebieden worden volop bomen gekapt om windmolens -soms 200m hoog- te kunnen plaatsen (niet goed voor alles wat vliegt qua fauna). De oplettende burger zal zich herinneren dat premier Rutte het nog altijd heeft over de 'stikstofcrisis' in ons land, om uitgerekend deze Natura-2000 natuurgebieden te beschermen en ook die tot allerlei maatregelen noopte, zoals bouwrestricties, het terugbrengen van de maximumsnelheid tot 100 km/u en het inkrimpen van de boerenstand. De oplettende burger zal zich afvragen hoe de 'stikstofcrisis' rijmt met het kappen van bomen in natuurgebieden om hierop vervolgens windmolens te bouwen.

Het is een van de vele grove beleidsinconsistenties in Nederland, want gisteren werd ook bekend dat de Europese Commissie aardgas wil opnemen in de groene taxonomie, waarmee aardgas als schone energiebron wordt bestempeld. Het 'van het gas af' beleld dat is geinitieerd door de Rijksoverheid en waarmee veel gemeenten bezig zijn, verliest hierdoor totaal aan geloofwaardigheid. Waarom moeten de woningen van het gas af als aardgas door de EU als schone energiebron wordt bestempeld ?
Door Hans op
Niet leuk, wel logisch. Economisch heeft natuurgrond geen enkele waarde; reden genoeg om het grootschalig te verpesten. Systeemfoutje...
Door Bart (Beleidsadviseur) op
We moeten wat in dit overbevolkte land. Straks D’66 in het kabinet huppekee daar komende asiel- en arbeidsmigranten weer. Maar waar moeten die wonen? Werken? Recreeren? Idee: zet alles bij Sigrid Kaag in de achtertuin.
Door p op
Dus aan de ene kant geven we geld uit om dat beetje 'natuur' in Nederland in stand te houden en aan de andere kant bouwen we het dicht met windmolens en zonnecellen (een gebouw s een gebouw...niks duurzaams aan).

En dan 'vergeten' we de gevolgen te goed te beschrijven. Want we meten van alles van die dingen, geluid etc. etc.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers