of 59345 LinkedIn

Windmolens geliefd bij weinig wind

Windmolens zijn onder de Nederlandse bevolking vooral populair op plekken waar het weinig waait. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar het draagvlak voor windenergie door I&O Research.

Windmolens zijn onder de bevolking vooral populair op plekken waar het weinig waait. Dat blijkt uit onderzoek naar draagvlak voor windenergie door I&O Research.

Windturbines

Onder 9.000 Nederlanders hield onderzoeksbureau I&O Research vlak voor de zomer een enquête over windenergie. 84 procent van de ondervraagden zei vóór toepassing van windenergie in het algemeen te zijn; 61 procent stelde geen probleem te hebben met windturbines in de buurt.


Regionale uitsplitsing

I&O Research heeft het resultaat regionaal uitgesplitst. In het zuiden en het oosten is zowel het enthousiasme voor windenergie in het algemeen als de waardering voor molens om de hoek groter. Na interpretatie van de onderzoeksgegevens kwam de aap uit de mouw. ‘Wij zijn er op uitgekomen dat het grotere draagvlak in het zuiden en het oosten vermoedelijk voortkomt uit de minder grote kans op de komst van molens daar. Het waait minder hard daar’, aldus algemeen directeur Rob van de Peppel van I&O Research. En dus, stelt Van de Peppel, is de kans op molens geringer, of althans: zo schatten de mensen dat in.


Laag Nederland

Helemaal uit de lucht gegrepen lijkt die gedachtegang niet. Het is nu eenmaal het effectiefst om molens daar te plaatsen waar doorgaans de meeste wind staat. Niet voor niets heeft het kabinet dit voorjaar alle elf grote land­locaties voor windwinning (‘windparken’) aangewezen in de noordwestelijke helft van het land. Van de Peppel: ‘Experts zeggen dat je landinwaarts een vergelijkbare hoeveelheid energie uit de wind kunt halen, maar dan moeten de molens wel hoger zijn. En daar worden ze duurder van. Dus wordt makkelijker voor laag Nederland gekozen.’


Dichtbevolkt

Ook vier gebieden in Noord- en Zuid-Holland (Alkmaar, Zaandam, Leiden en Den Haag) steken met hun enthousiasme af tegen het omliggende gebied. Van de Peppel: ‘De vier worden ontzien omdat er al windenergie vanaf zee komt. Of omdat ze zo dichtbevolkt zijn dat ze simpelweg niet in aanmerking komen: te veel mensen zouden er last van kunnen hebben. Of beide. Dus denken de mensen: zo’n vaart zal het hier niet lopen, dus wij zijn hartstikke vóór.’


Vervelend

Het is eigenlijk het welbekende not in my backyard, maar dan in disguise. Het leidt tot een slotsom die voor windadepten ongetwijfeld vervelend aanvoelt: de meeste mensen zijn voor windenenergie in het algemeen en helemaal als ze denken dat winning ervan bij ze uit de buurt blijft. Maar, voegt de I&O-directeur er in één adem aan toe: je kunt de zaak ook positief bezien. Het onderzoek wijst uit dat de gemiddelde waardering voor windenergie overal in het land positief is, óók in gebieden waar de molens al staan of worden verwacht.


Compensatie

Een draagvlak voor molens in de buurt, dat nagenoeg het hele land dekt; dat moet een opsteker zijn voor beleidsmakers en politici. Van de Peppel beseft dat zijn onderzoek geenszins uitsluit dat diezelfde beleidsmakers en politici voor een kritische of afwijzende zaal komen te staan wanneer plannen eenmaal in concrete locaties zijn uitgewerkt. ‘Toch voegt het aggregatieniveau van ons onderzoek iets toe. Het legt in de eerste plaats bloot dat er gemiddeld genomen voldoende steun is, maar het laat vooral zien dat de overheid meer aan communicatie en compensatie zal moeten doen in de noordwestelijke helft van het land. Omdat het draagvlak er relatief klein is.’

 

Lees het hele artikel deze week in Binnenlands Bestuur nr. 20.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Petra op
@Henk
"Dat rapport is niet juist, dat zou een reden kunnen zijn."

Sinds wanneer is dat een reden om hier een reactie te verwijderden?

U vindt het dus volstrekt normaal dat BB de vrijheid van meningsuiting inperkt en naar eigen inzicht reacties verwijdert?

Beseft u dat u zich op een glijdende schaal bevindt ten aanzien van het recht op, of beter het afnemen daarvan, van normale menselijke vrijheden?!Door Henk Daalder Pak de Wind op
@Petra,
Dat rapport is niet juist, dat zou een reden kunnen zijn.
Bij de onderhandelingen voor het SER energieakkoord zijn ook doorekeningen gemaakt, onder toezend oog van de partijen die tegenover elkaar stonden.
Die berekeningen werden dus kritisch bekeken.

Uit die redelijk goede berekeningen bleek dat windmolens ons aan subsidie tussen de 9 en 18 miljard kosten, in ca 20 jaar, dus ca 1 miljard per jaar.

Er gaat namelijk 2 keer meer SDE subsidie naar kolencentrales die canadese bossen opstoken,

En daarnaast krijgen bedrijven al jaren, ook nog eens 10 miljard subsidie voor hun fossiele energie rekening.
Dat betalen huishoudens, elk ca 2800 EUR per jaar
Wist je dat Petra?

Weet je wat echt pesten is?

Als je zegt dat tegenstanders van windmolens, zelf kunnen voorkomen dat zij zelf subsidie betalen, door een eigen stukje windpark te kopen.

Met dat stukje windpark wek je dan je eigen stroom op, dus koop je geen stroom van het energiebedrijf, en dus betaal je ook geen subsidie heffing.

Dus tegenstanders van windmolens, raken die verfoeide subsidie kwijt, als ze zelf een stukje windpark kopen.
Je kunt natuurlijkook zonnepanelen kopen, maar die zijn 3 keer duurder dan dat stukje windpark.

Door Petra op
Waarom is mijn reactie hier door BB verwijderd?

En niet alleen bij dit artikel maar bij alle artikelen over windenergie in BB?

Omdat ik een rapport noem dat waarschijnlijk juist is en waarin te lezen valt dat er € 60 miljard uitgegeven gaat worden aan nieuwe windenergievoorzieningen terwijl er maar 1,9% van onze energiebehoefte mee wordt gedekt?

http://www.refdag.nl/polopoly_fs/nut_en_noodzaak …
Door windvaantje op
Beleidsmakers gaan steeds uit van collectieve oplossingen, merkwaardig want zo groot is groenlinks niet.
Door henk op
het valt mij op hoe makkelijk steeds maar weer "windmolen - projectontwikkelaars" de kans krijgen om ongenuanceerd, en niet onderbouwd hun propaganda actie te voeren. Krijgt Binnenlandsbestuur soms "bijdrages" ???
Door Brigitte (Onderzoeker) op
Welke waarde moeten we hechten aan een onderzoek waarvan de algemeen directeur van het onderzoeksbureau toegeeft dat het niet juist is uitgevoerd (geen analyse van non-respons). Degenen die reageerden hadden namelijk al voorstander kunnen zijn (bias). Die bovendien aan het eind van het artikel blijk geeft van vooringenomenheid door te pleiten voor inpassing van windturbines hoe dan ook. Enige objectiviteit mag je wel verwachten, want hoe kun je anders onbevangen onderzoek uitvoeren. Maar kennelijk is het doel van dit type onderzoeken ook vooringenomen: windturbines moeten de burger hoe dan ook door de strot gedrukt. En de bewoners van Nederland zijn er niet bij gebaat, zie de reactie uit t Gooi (negatiever) waar ze al staan, en de enorme geluidsoverlast die de inwoners van Houten ervaren. Je kunt je afvragen wiens belangen hier gediend worden. In een niet vooringenomen onderzoek worden ook negatieve aspecten meegenomen, zoals de geluidsoverlast die omwonenden overal ter wereld ervaren met allerlei gezondheidsklachten tot gevolg. Maar wat veel belangrijker is, is dat windenergie veel meer kost dan het oplevert, niet alleen in termen van harde pecunia, maar ook in bijdrage aan CO2-reductie en energie-opwekking (vanwege de back-up van fossiele centrales). De schade aan het landschap niet te vergeten, want je hebt het hier over iets dat equivalent is aan industrieterreinen, en die willen we ook niet overal. De laatste aspecten worden vooral en graag 'vergeten' door beleidsmakers die zichzelf een 'schoon' geweten aanpraten met deze zinloze vorm van symboolpolitiek.
Door Henk Daalder Pak de Wind op
De redactie is kennelijk geïndoctrineerd door de anti duurzaam propaganda. Gezien de woordkeus van "windadepten"
De onderzoekers maakten 2 grote fouten
Ze gaan er impliciet van uit dat de windparken door buitenstaanders worden gebouwd, en
dat inwoners alleen mogen toekijken, zonder zelf voordeel te krijgen.

De trend is juist dat inwoners zelf eigenaar worden.
De recente gedragscode van NWEA biedt een compensatie, en dus communiceert impliciet dat NWEA en windpark bouwers nadeel brengen. Dat is hun vlucht vooruit.

Inwoners die zelf eigenaar worden, ze kopen dan een eigen stukje windpark, zijn goedkoper uit. Zij kunnen met hun waardeloze spaargeld, goedkoper financieren dan bedrijven met commerciële bankleningen.
Slimme ondernemers delen dat verschil, en gunnen inwoners echt voordeel, ipv de fooi van de compensatie, of de snel afgeloste obligatie.

Omdat spaargeld zo goedkoop is, en windmolens ook, overigens, kunnen huishouden windmolens kopen, zonder dat er subsidie nodig is.

Een huishouden koopt een stukje wiindpark voor 2400 EUR
Daarmee wekken ze jaarlijks 4000 kWh op,
Die stroom kost hen 3 cent per kWh, de kostprijs, goedkoper kan niet.
En dat is natuurlijk zonder subsidie.

Een groot gebrek aan dit onderzoek is dus dat ze deze optie niet een de ondervraagden hebben voorgelegd.
Wier was de opdrachtgever voor dit "onderzoek"?

Dus geen compensatie, geen subsidie, maar echt eigendom
Gemeenten moeten de hen opgedrongen windparken ontwikkelen zoals ze woonwijken ontwikkelen, waar burgers kavels kopen voor eigen gebruik.
Dat levert de eigen inwoners stroom op voor 3 cent, jaarlijks 160 EUR voordeel per huishouden.
En trots op de eigen duurzaamheid.
Pak de wind, zo simpel is het.
Door jan (zelfstandige) op
Een wind molen kost meer aan ontwerpen, maken, bouwen vervoeren, onderhoud ,grondstuk huren,afbreken vervoeren , recycle. dan dat aan stro0m opleverd.
Met subsidie is deze domme uitvoering mogelijk Zonnne collectoren met 46% rendement zijn in aantocht .dit is een betere investering zonder subsidie.
Denk hier goed over na. Van de Peppel
Door Jannie op
Dus...als ik het goed begrijp, hoeft er niet of minder gecompenseerd te worden als er meer draagvlak is? Belachelijk!