of 59345 LinkedIn

Windmolens? Een op acht gemeenten wil er niet aan

Eén op de acht gemeenten verklaart in het eigen coalitieakkoord tegenstander van windenergie te zijn.Dat blijkt uit een analyse door BMC van in totaal 371 coalitieakkoorden.

Eén op de acht gemeenten verklaart in het eigen coalitieakkoord tegenstander van windenergie te zijn.Dat blijkt uit een analyse door BMC van in totaal 371 coalitieakkoorden.  

Schort aan afstemming

In die akkoorden valt op dat gemeenten overwegend hoge duurzame ambities hebben. Maar het schort nog aan afstemming met provinciaal en nationaal beleid, waardoor de aanpak vooralsnog te versnipperd blijft. In de 371 onderzochte coalitieakkoorden maken 141 gemeenten melding van de ambitie op termijn energieneutraal te worden. Een kleinere groep van 91 gemeenten vermeldt klimaatneutraliteit als doelstelling in hun akkoord.

 

Vooral in stedelijk gebied

In (zeer) stedelijke gebieden worden energieambities vaker genoemd dan in meer landelijk gebied. Ruwweg de helft van alle onderzochte gemeenten geeft ook aan hoe de duurzaamheidsambities in grote lijnen moeten worden gehaald. Zonnepanelen op daken worden veruit het meest genoemd (49 procent), gevolgd door zonneparken (39 procent) en windenergie (33 procent). Ruwweg één op de acht gemeenten geeft aan geen nieuwe plannen voor windenergie te willen ontwikkelen.  

 

Restwarmte

Regionale Energie Strategieën (RES-en) moeten de uiteenlopende ambities van gemeenten synchroniseren en in lijn brengen met provinciaal en landelijke energie­beleid. Zo kan restwarmte uit de stad worden benut om kassen in landelijk gebied te verduurzamen. BMC concludeert dat het nu nog vaak aan doorzettingsmacht ontbreekt om – via een RES – de regionale energie­ambities in de pas te laten lopen met de rijksdoelen. Ook sectorale doelen komen zo moeilijk van de grond. Een betere onderlinge afstemming van nationale, provinciale en lokale omgevingsvisies is daarvoor noodzakelijk.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ton op
Ok, ik heb de analyse van BMC niet gelezen, Maar ik verbaas me over de opzet van dit artikel.
'Een op de 8 gemeenten wil er niet aan, luidt weer eens de negatieve kop. Het had ook kunnen zijn: '7 van de 8 gemeenten zijn niet tegen windmolens'.
En zijn die genoemde gemeenten tegen windmolens? In de tekst staat 'Ruwweg 1 op de 8 gemeenten geeft aan geen nieuwe plannen voor windenergie te willen ontwikkelen'. Het kan dus goed zijn dat een deel van die gemeenten dus al lang windmolens heeft staan (of ze komen binnenkort). Het beeld zou dus wel eens veel positiever voor windenergie kunnen zijn, dan de kop doet vermoeden.
Maar ja: ik heb BMC niet bestudeerd....
Door Petra op
" Een betere onderlinge afstemming van nationale, provinciale en lokale omgevingsvisies is daarvoor noodzakelijk."

Het zou beter zijn als deze energie besteed zou worden aan het realiseren van de bouw van gesmolten-zoutreactoren i.p.v. aan de bouw van windmolens. Dat zet meer zoden aan de dijk.