of 60941 LinkedIn

Wiebes: We hebben warmte uit afval hard nodig

Minister Wiebes (Economische Zaken) wil niet onderzoeken of warmtenetten op restwarmte uit de afvalverbranding kunnen worden vervangen door een duurzamer alternatief. ‘We kunnen het ons,  gelet op de uitdaging waar we voor staan, niet veroorloven om sommige opties niet in te zetten,’ schrijft hij dinsdag aan de Tweede Kamer.

Minister Wiebes (Economische Zaken) wil niet onderzoeken of warmtenetten op restwarmte uit de afvalverbranding kunnen worden vervangen door een duurzamer alternatief. ‘We kunnen het ons,  gelet op de uitdaging waar we voor staan, niet veroorloven om sommige opties niet in te zetten,’ schrijft hij dinsdag aan de Tweede Kamer.

Restwarmte

SP-Tweede Kamerlid Cem Laçin diende vorige week een motie in waarin hij de minister vroeg om beter te kijken naar de duurzaamheid van warmtenetten. Woonwijken die tegenwoordig worden aangesloten op een warmtenet, krijgen die warmte meestal uit de restwarmte van vuilverbranding. Maar behalve CO2-neutraal moet Nederland in 2050 ook circulair zijn. Afval moet daarbij zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden, en zo min mogelijk naar een afvalverbranding. Voor het succesvol terugdringen van afvalverbranding zullen die wijken dus aan een alternatieve, duurzame warmtebron gekoppeld moeten worden, betoogt Laçin.

 

Duurzaam

Maar Wiebes stelt dat, zeker voor de eerste realisatie van warmtenetten, de restwarmte uit afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) hard nodig is. Die bron is gedeeltelijk duurzaam, schrijft hij. ‘Volledig duurzame warmtebronnen hebben in het algemeen de voorkeur boven minder duurzame bronnen, maar indien deze niet of slechts tegen hele hoge kosten beschikbaar zijn acht ik de inzet van AVI’s een goed alternatief waarmee ook CO2 wordt bespaard.’

 

Pad

De minister wil wel dat er in de nieuwe Warmtewet een verplichting opnemen voor warmtebedrijven om een ‘minimaal pad voor verduurzaming’ te volgen, en regelmatig te laten zien op welke manier de continuïteit van levering wordt gegarandeerd.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Math Oehlen (Beleidsmedewerker afval) op
Jammer dat de politieke dimensie door de heer Bellaart er in wordt gesleept. Daar waar het toch vooral de vakmatige argumenten zouden moeten zijn die de doorslag geven. Nascheiding na overdreven vormen van bronscheiding heeft inderdaad weinig zin. Maar als het dan al zo weinig milieuwinst oplevert zoals hij stelt, en daar valt veel voor te zeggen, dan is op nascheiding zelf helemaal niets af te dingen. Want dan gaat het vooral om het gemak voor de burger. En dat is een zwaar onderschat belang. De vermeende milieuargumenten worden slim ingezet door de bronscheidingsindustrie. Die werken in talloze gemeenteraden en colleges. Ongeacht de politieke kleur. De policy is zo min mogelijk te argumenteren en meteen doelstellingen als waarheden te presenteren. Doeldenken in plaats van doelmatigheidsdenken. Die doelformulering, de VANG-doelstellingen dus, werken op het gevoel om de goede dingen te doen. En dat werkt echt niet alleen bij het genoemde kamerlid. Ook al werkt het niet of heeft het negatieve bij-effecten zoals vervuiling, plastic soup, een forse rekening voor de maatschappij en marginale milieuwinst. Wel veel business. En ik krijg haast de indruk dat de heer Bellaart bijna in een van de vele vallen trapt die die industrie heeft opgezet, door vooral bij de nascheiding kanttekeningen te plaatsen. Als het dan toch moet dan is nascheiding superieur. Geen afkeur, geen risico voor de gemeente, noch in de openbare ruimte, geen onwaarachtig milieuverhaal en het ontzorgen van de burger. En alle ruimte om aan echte bewustmaking te doen. Dat is nog het grootste pluspunt.
Door hbellaart (raadslid) op
Kamerlid Cem Lacin behoort tot het gilde circulair wensdenkers dat zich gewillig laat voeren door de afvalbranche.. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/25/een-extra-k …

Zo is er ook een groeiend aantal mensen dat na bronscheiding het overblijvende deel aan restafval graag wil na-scheiden. Een fantastische nieuwe uitdaging voor de afvalverwerking en -recyclingindustrie. Maar zo onrealistisch.

Van het gescheiden ingezameld PMD blijft al vrijwel niets over dat zinnig hergebruikt kan worden, laat staan dat er nog milieuwinst uit het resterende restafval te halen zou zijn. Zie vragen collega TK-lid Erik Ziengs
Door Math Oehlen (Beleidsmedewerker afval) op
Dat we zonder AECs zouden kunnen is sowieso grotendeels een misleidende voorstelling van zaken.
De afvalloze heilstaat zal nooit komen. Het is de belangengedreven ideologie van bedrijven die inzamelen om het inzamelen tot business hebben verheven. Business die continue subsidiestromen veronderstellen (meestal niet onder de naam subsidie). Afvalloos als motivering voor uitbreiden van het aantal betaalmomenten voor hetzelfde afval. Zoals bij veel recycleprocessen het geval is. Wat afvalloos als heilsprofetie met andere heilsvoorspellingen gemeen heeft, is dat het als absolute waarheid voor de verre toekomst wordt neergezet. Terwijl de werkelijkheid daarbij steeds is dat in de zogenaamde transitie-decennia dood, verderf of chaos wordt geoogst. Reden om ook nu over de punt op de horizon te blijven nadenken. Hoe reëel is die?
AEB is een goed voorbeeld hoe de afwezigheid van een realistische beleidsvisie er toe leidt dat je door de harde werkelijkheid weer bij je positieven gebracht kunt worden. Ik zou zeggen: circulairen aller landen blijf bij de les. De wereld heeft niets aan ideologieën die niet werken.
Door Hans op
Kennelijk wil Kamerlid Cem Laçin dat we circulair worden maar heeft zij geen flauw idee hoe we dat moeten aanpakken. Het storten van restafval i.p.v. verbranden draagt hier niets aan bij, in tegendeel. Misschien eens kijken naar de aanbod kant? Maak het interessant om waardevolle grondstoffen opnieuw te gebruiken. Deze motie zegt vooral veel over het denkraam van de indiener. [overigens: hoera ik ben nog niet veroordeeld tot een warmtenet]
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Er is nog nooit een kostendekkend warmtenet aangelegd en dat weten we al sinds 1971 (Purmerend,Almere.etc).De afname van de genoten warmte wordt nog steeds arbitrair vastgesteld waarbij geldt:Degene die netjes betaald heeft, mag het nog eens doen. De rest krijgt een kanskaart voor de voedselbank of het armoede abonnement van de stad….En nu heeft de grote heatrunner een nieuw item ontdekt.....Alle gemeenten doen er goed aan niet teveel prioriteit aan de kletskoek te verlenen: we draaien het vanzelf (nou ja tegen € 1 biljoen....)weernterug

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners