Steeds meer onderzoeken tonen aan dat veehouderijen een risico zijn voor de gezondheid van omwonenden. In Bladel wil het college veeboeren nog kansen geven om de uitstoot van fijnstof, ammoniak en stank te verminderen met moderne stallen.

Verdubbeling
De wethouder vreest dat de veestapel in Bladel zo verdubbelt. Het aantal varkens kan verdubbelen tot 330.000 en het aantal kippen tot 460.000, staat in berekeningen. In de gemeente Bladel wonen 20.000 mensen.

Veldhuizen wijst bijvoorbeeld op milieu- en gezondheidsschade door mest. Een vermindering van het aantal dieren is de enige echte oplossing, vindt ze. (ANP)