of 61869 LinkedIn

Wereldprimeur: het vleermuisprotocol

Reageer
Het is niet meer dan een bundeltje van 6,7 pagina's. Maar de organisaties Gegevensautoriteit Natuur (GaN), Netwerk Groene Bureaus (NGB), zoogdiervereniging VZZ en Dienst Landelijk Gebied presenteren het als wereldprimeur: het vleermuisprotocol. Met dat protocol is het gemakkelijker om vast te stellen of zich ergens vleermuizen bevinden en zo ja, welke soort.

Lastige groep
'Vleermuizen zijn een lastige groep om te herkennen', zegt Ruud Bink, relatiemanager van GaN. 'Sommige soorten overwinteren hier, anderen zijn er alleen in het voorjaar en de zomer. Sommige vliegen bij zonsondergang, andere op heel andere tijdstippen. Als het stortregent, houden ze zich schuil, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn.' In Nederland leven zeventien soorten. Juist omdat het er zoveel zijn, waren deskundigen verdeeld over de vraag hoe ze de beestjes het best konden observeren. Voor het eerst bundelt de overheid haar kennis nu met die van vrijwilligersorganisaties en adviesbureaus.

Flora- en Faunawet
De Nederlandse Flora- en Faunawet schrijft voor dat waarnemers initiatiefnemers bij een ruimtelijke ingreep vaststellen of er zich beschermde soorten in het gebouw of oude bomen bevinden en zo ja, of ze door de ingreep geschaad worden. In dat geval moet er een ontheffingsaanvraag worden gedaan. Het Ministerie van Landbouw beoordeelt die vervolgens.

Model
Het vleermuisprotocol kan model staan voor protocollen voor andere beschermde diersoorten, zegt Bink. De Flora- en Faunawet behelst een aantal specifieke planten- en roofdiersoorten, bijna alle vogelsoorten, reptielen en amfibieën. 'We hebben andere protocollen in voorbereiding, en het liefst willen we die op dezelfde wijze samenstellen als het vleermuisprotocol', aldus de relatiemanager. Vanaf 2 april is het vleermuisprotocol te downloaden op www.gegevensautoriteitnatuur.nl

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners