of 58952 LinkedIn

Waterstresstest voor alle gemeenten

Alle gemeenten zullen uiterlijk in 2019 een stresstest moeten uitvoeren om te kunnen inschatten of zij bestand zijn tegen toekomstige weersextremen. Dat is een van de voornemens in het vanmiddag gepresenteerde Deltaprogramma 2018. Bij de stresstest werken gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk samen.

Alle gemeenten zullen uiterlijk in 2019 een stresstest moeten uitvoeren om te kunnen inschatten of zij bestand zijn tegen toekomstige weersextremen. Dat is een van de voornemens in het vanmiddag gepresenteerde Deltaprogramma 2018. Bij de stresstest werken gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk samen.

Nieuw platform

Het volgend jaar nieuw op te richten ‘Platform samen klimaatbestendig’ moet de aanwezige kennis, kunde en ervaringen samen brengen en de uitwisseling tussen decentrale overheden en private professionals op gang helpen. Zo moeten lokaal ontwikkelde oplossingen breder toepasbaar worden gemaakt.

Extra inspanning
Voor het eerst bevat dit programma een ‘Deltaplan ruimtelijke adaptatie’ om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen te beperken. Er is volgens Deltacommissaris Wim Kuijken extra inspanning nodig om de ruimtelijke inrichting van Nederland tijdig klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Nieuwe wetenschappelijke inzichten van het KNMI tonen aan dat de toename van neerslag in piekbuien zich mogelijk sneller voltrekt dan tot nu toe in de deltascenario’s is aangenomen.

 

Haarvaten

‘In de afgelopen eeuw hebben we ons kunnen beschermen met grote, zichtbare waterwerken’, stelde Kuijken vanmiddag bij aanbieding van het Deltaprogramma. ‘Maar in de komende decennia werken we overal. De deltawerken van de 21e eeuw maken we in de haarvaten van onze woon- en leefomgeving.’ Voor de uitvoering van het nieuwe Deltaplan is volgens Kuijken een ‘substantieel extra bedrag’ nodig.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.