of 59250 LinkedIn

Waterschappen: zorgen over meststoffen in afvalwater

Steeds meer vergunningen afgegeven voor lozen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties.

Het nieuwe mestbeleid zorgt voor een groeiend aantal vergunningen om afvalwater van mestverwerkingsinstallaties (mvi’s) te lozen op rivieren, beken of riolering. Daardoor komen er steeds meer en risicovolle stoffen zoals antibiotica, antibioticaresistente bacteriën en hormoonstoffen in de Nederlandse wateren. Dat stellen zes waterschappen in Zuid- en Oost-Nederland. Ze vragen het rijk om te zorgen voor eenduidig beleid bij het afgeven van lozingsvergunningen.

Veertig vergunningen verleend 

Boeren met een mestoverschot zijn sinds 2014 verplicht om een deel hiervan te (laten) verwerken. Dat leidde door de intensieve veehouderij in Zuid- en Oost-Nederland tot de bouw van een groot aantal mestverwerkingsinstallaties (mvi’s) in deze regio. Omdat bij het verwerken van mest afvalwater vrijkomt, kloppen de veehouders bij hun waterschap aan. Afgelopen twee jaar zijn ruim veertig vergunningen verleend voor het lozen van dat afvalwater op riolering of oppervlaktewater, volgens de zes waterschappen: Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Peel en Maasvallei, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe.

 

Beleid verschilt

Bij het verlenen van een lozingsvergunning voor de mvi’s hanteren de waterbeheerders verschillende beleidskaders en dat is onwenselijk, volgens Lambert Verheijen, dijkgraaf waterschap Aa en Maas. ‘Inmiddels is bekend dat er antibiotica en antibiotica-resistente bacteriën in dit afvalwater kunnen zitten. Als waterbeheerders maken we ons zorgen over de mogelijke effecten op volksgezondheid en milieu van deze én andere stoffen, zoals stikstof, fosfor, metalen en zouten. Wat nodig is, is een landelijk kader om deze lozingen op een juiste wijze te kunnen toetsen en al dan niet toe te staan. Op die manier kunnen de waterschappen en Rijkswaterstaat de kwaliteit van het water beschermen, het veiliger maken voor gebruikers en helderheid bieden aan aanvragers van vergunningen.’

 

Kennis benutten

Gezamenlijk doen de waterschappen een oproep het ministerie van Infrastructuur en Milieu om een uniform lozingenbeleid voor mestverwerkingsinstallaties te maken en dat te borgen in nationaal waterbeleid. De organisaties denken daarover zelf ook graag mee: hun opgedane kennis ter over toe te passen zuiveringstechnieken en hun bevindingen bij vergunningaanvragen voor mvi’s stellen ze ter beschikking.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Adriaan op
Miljarden geven Waterschappen uit om verontreinigde water te zuiveren.
En wat doen ze er dan mee ? Lozen op beken en rivieren.
Wat een verspilling van geld èn water !
Dat moet toch efficienter kunnen.
Door Mart Wijnen op
Zuiveringstechnieken wil men ter beschikking stellen. Tenminste de waterschappen. Laat het verplicht worden om de zuiveringstechnieken toe te passen, voordat er een vergunning afgegeven wordt. Dit kan in de vergunning opgenomen worden.
Door Frank (boer) op
Wat raar dat dit niet bedacht is voordat de vergunning gegeven is. Is er nu recentelijk bijzonder nieuw wetenschappelijk onderzoek geweest, of zitten achter dit bericht politieke motieven.