Waterschap Vallei en Veluwe handhaaft de dagelijks inspectierondes op de dijken. Ook zorgt het waterschap ervoor dat overtollig water vanuit de IJssel en de Nederrijn de uiterwaarden in kan stromen. Er worden verder voorbereidingen getroffen voor de mogelijke inzet van de nieuwe hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.

 

Zandzakken

Waterschap Rijn en IJssel heeft het toezicht op de dijken verscherpt en enkele doorgangen in dijken gesloten. Voorts is schade aan kades hersteld. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft vrijwillige dijkwachters ingeschakeld om de Vechtdijken te inspecteren. De dijken bij de IJssel worden eveneens nauwlettend in de gaten gehouden. Eerder waren er al zandzakken geplaatst en werd de waterkering Kampen-Midden opengezet. 

 

Hoogwaterpiek
Waterschap Limburg meldt dat het Maaswater daalt. Pompen worden weggehaald, evenals demontabele keringen en coupures. Het materiaal gaat weer terug naar de hoogwaterloodsen. Volgens Rein Dupont van het waterschap heeft het hoogwater nergens tot problemen heeft geleid. 'Onze hoogwaterbeschermingsmaatregelen hebben het gewenste effect gehad.' De hoogwaterpiek op de Maas is voorbij, bevestigt Rijkswaterstaat. De waterstand daalt en de komende dagen worden de stuwen op de regenrivier weer in gebruik genomen. (ANP)