of 64621 LinkedIn

Waterschappen willen onderzoek naar blanco stemmen

Het is een smetje op de verder positief verlopen waterschapsverkiezingen vorige week: het relatief groot aantal blanco en ongeldige stemmen: 190.886 stemmen, ruim 3 procent. Waren het proteststemmen? Was het onduidelijk? Voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen wil de reden daarvoor onderzoeken. ‘We kunnen dit niet negeren.’

Het is een smetje op de verder positief verlopen waterschapsverkiezingen vorige week: het relatief groot aantal blanco en ongeldige stemmen: 190.886 stemmen, ruim 3 procent. Waren het proteststemmen? Was het onduidelijk? Voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen wil de reden daarvoor onderzoeken. ‘We kunnen dit niet negeren.’

Beter dan verwacht

Bij de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen vulden veruit de meeste stemmers beide formulieren in. De opkomst voor de waterschappen, 43,5 procent, was daarmee in een klap verdubbeld ten opzichte van de vorige verkiezing. Het verschil met de opkomst voor de provinciale verkiezingen (47,5 procent) is boven verwachting klein, zegt Glas. Hij hoopte vooraf dat de opkomst “in lijn zou liggen” met die voor Provinciale Staten. ‘Maar ik was blij geweest met alles boven de 35 procent, want dit was de eerste keer dat voor het waterschap met het rode potlood in een stemhokje kon worden gekozen. Nu blijkt dat bijna 44 procent van twaalf miljoen stemgerechtigden de moeite heeft genomen om dat te doen. En circa 1,5 miljoen mensen hebben het Kieskompas ingevuld voor de waterschappen, dat is nog nooit vertoond. Dat is al met al beter dan ik had verwacht.’

 

Ruim 190.000 stemmen blanco of ongeldig

Dat volgens de Unie van Waterschappen (UvW) 3,4 procent van de stemmen ongeldig of blanco was – 44.833 ongeldige stemmen en 146.053 blanco stemmen, meldt een woordvoerster van de UvW -, valt wel wat tegen. Dat is vijf keer meer dan voor de provinciale verkiezingen, heeft Glas begrepen. ‘Dat zijn nog altijd veel lege stembiljetten, of met een kreet erop geschreven. Dat kunnen we niet negeren, ook omdat het er zoveel meer zijn dan bij de provincies.’ Over de reden daarvoor kan Glas nog niet veel zeggen. Hij wil kijken of en hoe de UvW dat kan onderzoeken. 

 

Combinatie van onduidelijkheid en proteststemmen

Voorlopig liggen de stemformulieren nog op de gemeentehuizen en weet Glas eigenlijk niet of de waterschappen ze wel terug krijgen om zelf te analyseren. ‘Dat lijkt me wel interessant. Mijn persoonlijke beeld is dat het een combinatie is van onduidelijkheid voor kiezers en proteststemmen. Ik zag in het stemlokaal in ons eigen waterschapskantoor dat mensen soms echt verrast waren dat in hun envelop van de gemeente twee oproepkaarten zaten. Maar daarnaast heb ik ook via Twitter reacties gekregen van kiezers die zeiden dat ze uit protest niet hebben gestemd.’ Glas pleit ervoor om de volgende verkiezing voor de waterschappen op dezelfde manier te organiseren, zodat kiezers meer routine krijgen met de werkwijze van gecombineerde verkiezingen.

 

Water Natuurlijk en CDA de grootste

Gisteren liet de UvW weten dat Water Natuurlijk en het CDA de grootste partijen zijn geworden bij de waterschapsverkiezingen. Water Natuurlijk werd, net als in 2008, het grootst met 84 zetels. Van de landelijke politieke partijen is het CDA met 76 zetels de grootste geworden, gevolgd door de VVD met 67 zetels. De Partij voor de Dieren verdubbelde het aantal zetels: van acht zetels bij zes waterschappen in 2008 naar vijftien zetels bij acht waterschappen nu. Nieuwkomer 50Plus heeft in bijna alle waterschappen een zetel. De andere landelijke partij die zich uitsluitend richten op het waterschap, de Algemene Waterschapspartij, is met 29 zetels vertegenwoordigd in de waterschapsbesturen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Niels op
Ik zou blanco hebben gestemd, maar ik ben niet gaan stemmen. Het was mij niet waard omdat ik liever mijn zoontje nog even op bed wilde leggen. Hoeveel mensen zoals ik zullen er wel niet zijn? Kunnen die in het onderzoek ook worden opgenomen?
Door Danielle (beleidsmedewerker) op
Ik heb blanco gestemd.
Dit heb ik gedaan omdat ik het absurd vind dat het waterschap politiek is gemaakt, en van mij als inwoner verwacht wordt te weten welk gevolg het heeft voor de heffing als ik op een partij stem. Straks moeten we ook nog bij Rijkswaterstaat stemmen. Het is doorgeschoten. Van mij mogen de waterschappen een onderdeel van het rijk worden, net als Rijkswaterstaat.
Door Henk (ambtenaar) op
Het grote aantal blanco en ongeldige stemmen is niet zo verwonderlijk. De gemiddelde kiezer heeft geen benul van de werking van waterschappen. Met het houden van verkiezingen wordt de indruk gewekt dat er en politieke lading aan waterbeleid wordt gegeven, terwijl het bij een waterschap niet uit moet maken welke personen, van welke politieke kleur dan ook, er in het bestuur zitten.
De gemiddelde kiezer vindt het vanzelfsprekend dat we droge voeten en schoon (drink)water hebben en denkt daarom echt niet na over de poppetjes.
Als stembureaulid zag ik bij het tellen biljetten voorbij komen met teksten zoals 'overbodig' , 'nonsens' en 'waarom deze onzin'. Dit zegt genoeg over de perceptie van de kiezer.
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Onderzoek kan natuurlijk. maar 4% is natuurlijk niet veel, op 96% valide stemmen. En het is helemaal mooi dat de opkomst nu dubbel zo groot is als de vorige keer.

De waterschappen hadden wel wat meer algemene promotie van het waarom van de keuzes kunnen doen.
En de partijen die de waterschappen willen behouden, kunne helpen met hun eigen promotie.

Ik vind het kwalijk dat landelijke politiek partijen als PvdA,cda, en vvd, de waterschappen de nek willen omdraaien.
Het is een werkende democratie, maar anders, en dt kan ook omdat de waterschappen functioneel zijn, en daardoor andere politieke keuzes maken.

Wie wilde kon zich uitstekend oriënteren, met stemwijzers per waterschap, en elke kandidaat partij heeft een waterschaps programma gepubliceerd. Voor wat het waard is.
Door Jan op
Degenen die bepleiten de waterschappen maar op te heffen en hun taken aan de provincie te geven, beseffen niet dat er dan financiële afwegingen zullen gaan komen tussen water- en dijkbeheer en andere taken van de provincie. En dat zou best eens verkeerd kunnen uitpakken, vooral als die andere taken beter scoren bij de burgers en dus ook bij de politici.
Door carla op
Ik heb niet blanco gestemd, maar ben wel van mening dat er niet gestemd moet worden voor Waterschappen. Wat bij betreft wordt het een gewone ambtelijke organisatie waar op basis van deskundigheid bestuur gaat plaatsvinden.
Door Martin op
Een onderzoek is het zeker waard, waarbij het antwoord volgens mij al bekend is. Veel mensen, inclusief mijzelf, hebben geen idee wat de waterschappen precies doen en wat de verschillen zijn tussen de deelnemende partijen. Ik heb een kieswijzer ingevuld, maar daar staan ook een hoop thema's tussen waar ik gewoon niet zoveel mening over heb. Vind het belangrijker dat er capabele mensen zitten bij de waterschappen. En zie het nut/noodzaak niet in van democratische verkiezingen om het bestuur vast te stellen.

In mijn leven nog nooit blanco gestemd. Maar zag nu geen andere optie. Wist echt niet op wie ik zou moeten stemmen.
Door Johan (meelezer) op
Laten we nu niet doen alsof water zich laat sturen door "linkse of rechtse politiek". Water is voor wat betreft beheer en veiligheid alleen maar wiskundig te berekenen en te benaderen. De aan politieke partijen verwante bestuurders zullen hoogstzelden bij de besluitvorming afwijken van aangeleverde adviezen, omdat de uitkomst dan in strijd zou zijn met hun partij- of verkiezingsprogramma (voor zover ze dat al hebben en kenbaar is bij de kiezers). Ik zou zeggen laat de waterschappen vanuit hun vakgebiedsdeskundigheid lekker in stand, maar laat besluitvorming door een bestaand bestuursorgaan (gemeentelijk, provinciaal of landelijk maakt mij niet uit) plaatsvinden. De uitkomst zal toch hetzelfde zijn.......
Door G van Zanten (raadsman) op
Het is ongewenst dat belangen van de waterschappen politiek gemaakt worden. Het grote belang van behoud van deskundigheid en zorgvuldige besluitvorming ten behoeve van het algemeen belang is evident. De verkiezingen zoals nu georganiseerd leveren enkel een schijndemocratie op omdat er lokaal nauwelijks speelruimte is. Bovendien is afstemming tussen de verschillende waterschappen door verkiezingen niet geborgd en komt deze zelfs in gevaar als lokale belangen prevaleren. Toezicht op de algemene lijn is wenselijk en daar zou de provincie zich prima voor kunnen lenen.
Door Ger (kiezer) op
Zou het ook kunnen omdat heel veel kiezers pas hun envelope met stempassen in het stemlokaal open maakten en toen pas ontdekten dat partijen als P.v.d.A., D66, SP, Groen Links, PVV, Partij voor de Dieren en 50plus helemaal niet op de lijsten van het waterschap voor kwamen?

Ik kan me tenminste heel goed voorstellen dat een traditionele SP-stemmer of D66-stemmer toen dacht: dan maar blanco want die andere partijen zeggen me niks.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers