of 63908 LinkedIn

Waterschappen hebben zorgen over rijkswaterbeleid

Waterschappen maken zich zorgen over de uitvoering van het Nationaal Water Programma. Ook de stagnatie van de kwaliteit van het oppervlaktewater vragen om extra maatregelen, vindt de Unie van Waterschappen. Ook natuurorganisaties roepen minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) op om zich beter te houden aan de internationale afspraken over schoon water.

Waterschappen maken zich zorgen over de uitvoering van het Nationaal Water Programma. Ook de stagnatie van de kwaliteit van het oppervlaktewater vragen om extra maatregelen, vindt de Unie van Waterschappen. Ook natuurorganisaties roepen minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) op om zich beter te houden aan de internationale afspraken over schoon water.

Regels

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gesproken over waterkwaliteit, droogte en bescherming tegen het water. De waterschappen geven al langer aan dat ze strengere landelijke regels en extra maatregelen nodig hebben om de zuivering van het water in stand te houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om meststoffen of vervuiling met Pfas, maar er komen steeds nieuwe, vervuilende stoffen in het water waar nog geen regels voor zijn. De analyse waterkwaliteit van het PBL stelt dat  de waterkwaliteit in grote delen van Nederland de afgelopen jaren is verbeterd is , maar dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de streefdatum in 2027 niet overal kunnen worden gehaald.

 

Geld

Volgens de waterschappen is er ook een financieringsprobleem: Het Nationaal Water Programma, het beheerprogramma voor de rijkswateren en -vaarwegen, heeft te weinig budget. Gevreesd wordt dat de rijksoverheid het geld uit andere waterprojecten zal halen. ‘In het NWP wordt gesuggereerd dat het Deltafonds gebruikt zou kunnen worden voor de beheerkosten van Rijkswaterstaat. Op deze manier komt de uitvoering van verschillende opgaven in gevaar, terwijl er enorme uitdagingen liggen voor de noodzakelijke aanpassingen aan weersextremen, maar ook voor waterkwaliteit.’

 

Buffers

Natuurorganisaties als Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, Natuur & Milieu, LandschappenNL, het Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland willen dat de minister extra maatregelen neemt om de Europese afspraken uit de KRW na te komen. Ze vrezen dat de Nederlandse natuur nog meer schade oploopt door water dat is vervuild door lozingen of meststoffen. Planten- en diersoorten verdwijnen door de toenemende waterschaarste in droge periodes. Ze willen dat de minister, samen met waterschappen en andere overheden, meer maatregelen neemt om klimaatbuffers aan te leggen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.