of 59082 LinkedIn

Waterschappen geloven niet in Wabo per 1 januari

Reageer
De Unie van Waterschappen heeft zo zijn twijfels of de Wabo wel op 1 januari 2010 kan worden ingevoerd. IPO gaat er van uit dat het lukt, VNG wacht op een definitief akkoord.

Eén loket
De Wabo is bedoeld om de het aanvragen van allerlei vergunningen voor burgers en bedrijfsleven te vereenvoudigen. Deze hoeven zich nog maar bij één loket te vervoegen, waar alle aanvragen tegelijkertijd in behandeling worden genomen. Dit moet per volgend jaar ingaan.

 

ICT is achillespees
Maar de waterschappen betwijfelen of deze datum haalbaar is. ‘Vooral het opzetten van het ICT-systeem is de achillespees, aldus beleidsmedewerker Andy Krijgsman van de Unie van Waterschappen. ‘Het aansluiten van alle partners hierop is geen sinecure. Zolang dat niet vlekkeloos werkt komen meldingen en informatie niet op de juiste plaats terecht’.

 

Niet hoopvol
De Unie baseert zijn aarzeling op ervaringen met een voorportaal van de Wabo, waarbij bedrijven die afvalwater willen lozen zich niet langer bij de waterschappen maar bij de gemeenten moeten melden. ‘Deze meldingen blijven nogal eens liggen zonder ons te bereiken. Dat stemt niet hoopvol over de voortgang als de veel omvangrijkere Wabo wordt doorgevoerd’, aldus Krijgsman.

 

Bindend adviseur
Behalve de praktische bezwaren hebben waterschappen ook principiële kritiek op de Wabo. ‘Directe communicatie met de aanvragers van een vergunning hebben we in de toekomst niet meer. Onze functie verandert dan ook van bevoegd gezag naar bindend adviseur. Zeker als meldingen in de ICT blijven hangen kan dat snel leiden tot een achteruitgang van de waterkwaliteit’.

 

Onduidelijk
De ICT -structuur wordt door het Rijk geleverd. Provincies, gemeenten en waterschappen zijn verantwoordelijk voor de aansluiting erop. ‘Maar er ligt nog geen systeem, het wordt erg kort dag, we weten nog niet waarop we ons moeten aansluiten, stelt Krijgsman. Ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten stelden volgens hem in het recente verleden de eis dat alle systemen uiterlijk een half jaar voor invoering helemaal klaar zouden moeten zijn. ‘Maar daar heb ik al een tijdje niets meer over gehoord’.

 

IPO: in orde
De IPO zegt desgevraagd vast te houden aan de datum van 1 januari. 'We gaan er vanuit dat het allemaal in orde is en werkt’. Op eventuele aanloopproblemen wil de woordvoerster niet ingaan. ‘Wij zien geen reden om de invoering te willen uitstellen.’

 

VNG: wacht op akkoord
Haar collega van de VNG houdt een slag om de arm. 'We zijn in onderhandeling over een definitief akkoord over de precieze opzet en uitvoering van de Wabo. Als dat er niet ligt kan de invoering niet doorgaan. Maar de praktische voorbereidingen zijn in volle gang, onze ambtenaren volgen cursussen, de ICT wordt volop ontwikkeld’.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.