of 62812 LinkedIn

Waterschappen gaan circulariteit concreet maken

De Nederlandse waterschappen willen meer samenwerken om concrete stappen zetten om circulair te worden en klimaatverandering te voorkomen. Veel waterschappen hebben ambitieuze doelen, maar circulariteit en hergebruik van grondstoffen is vaak nog geen structureel onderdeel van het reguliere werk. ‘We moeten van ‘kreet’ naar ‘concreet’.

De Nederlandse waterschappen willen meer samenwerken om concrete stappen zetten om circulair te worden en klimaatverandering te voorkomen. Veel waterschappen hebben ambitieuze doelen, maar circulariteit en hergebruik van grondstoffen is vaak nog geen structureel onderdeel van het reguliere werk. ‘We moeten van ‘kreet’ naar ‘concreet’.

Grondstoffen

De afgelopen jaar hebben veel waterschappen initiatieven gestart om meer te doen met een circulaire toekomst. Dat is ook een landelijk doel van decentrale overheden: 100% circulair in 2050. Op verschillende plekken wordt ervaring opgedaan met het terugwinnen van grondstoffen als fosfaten uit het slib dat overblijft na de afvalwaterzuivering, met het circulair inkopen en aanbesteden, en het hergebruiken van het gezuiverde water.

 

Experimenteel

Volgens Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, doen de organisaties al heel veel, maar zijn veel projecten nu nog experimenteel en onderzoekend. Het moet meer onderdeel gaan worden van de reguliere bedrijfsvoering van het waterschap. ‘Het uiteindelijke doel is dat de waterschappen in 2050 volwaardig onderdeel uitmaken van de circulaire economie.’ Juist waterschappen merken de gevolgen van de niet-circulaire economie: door de klimaatverandering krijgen de overheden meer te maken met extreme neerslag en extreme droogte, en loopt de waterkwaliteit terug.

 

Strategie

Vanuit de Unie van Waterschappen wordt daarom een strategie Circulaire Waterschappen opgesteld. Daarin moet korte-termijn doelen worden opgesteld waarmee waterschappen het einddoel in 2050 kunnen bereiken. Dat hoeft niet allemaal op dezelfde manier, zegt Mager. ‘Het moet geen keurslijf zijn, maar volop ruimte bieden aan regionaal maatwerk.’ Volgens Mager realiseren de waterschappen dat daarvoor ook een cultuurverandering nodig is, en dat men daarvoor buiten de gebruikelijke paden moet treden. ‘Want met optimaliseren van het bestaande komen we er niet.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners