of 63000 LinkedIn

Waterschappen eerst opgeschaald dan opgeheven

In het huidige regeerakkoord worden waterschappen opgedragen om te fuseren, daarna worden ze opgeheven. Hun taken worden dan uitgevoerd door nieuwe landsdelen.

Het nieuwe kabinet wil op de lange termijn de waterschappen uit de grondwet schrappen, de taken worden dan overgenomen door de vijf nieuwe ‘landsdelen’. Voor die tijd moeten waterschappen al opschalen tot er tien à twaalf overblijven.

Lokale betrokkenheid

De waterschappen zijn uiteraard niet blij met deze plannen. ‘We waarderen de aandacht die er in het regeerakkoord is voor waterbeheer is, maar de verdere opschaling is onwenselijk’, vertelt Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen. ‘Wij zijn heel lokaal bezig, dat kan op deze manier niet meer. Zo missen we de betrokkenheid met de burger, die wel rechtstreeks belasting aan ons moet betalen. De waterschappen zijn al flink gefuseerd de afgelopen vijftig jaar. De grens van wat efficiënt werkt, is bijna bereikt.’

 
Niet uitvoerend

De waterschappen zien ook niet graag dat hun taken worden overgedragen aan de toekomstige vijf landsdelen, die de plaats moeten innemen van de huidige provincies. 'Dat zal betekenen dat de waterschappen opgeheven zullen worden. ‘Wij zijn een uitvoerende instantie’, legt Glas uit. ‘Als onze taken bij de landsdelen komen, die enkel over kaderstelling gaan, vrees ik dat waterbeheer vanwege financiële overwegingen achterop raakt.’

 

Latere verkiezingen

Toch is er voor de waterschappen ook nog een lichtpuntje: de waterschapsverkiezingen worden tegelijk gehouden met die van de provinciale staten, wat de opkomst waarschijnlijk zal bevorderen. Wel betekent dit dat er pas waterschapsverkiezingen zullen plaatsvinden in 2015, waardoor de huidige algemene besturen langer dan gebruikelijk op hun plaats blijven zitten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans (afdelingsmanager) op
Persoonlijk heb ik nooit de toegevoegde van een waterschap kunnen ontdekken. Laat de uitvoerings- en beheertaken maar over aan de (opgeschaalde) gemeenten en de beleidstaken aan de nieuwe landsdelen.Dat zou het in principe veel goedkoper moeten maken.
Door Boris op
Een goede stap om een bestuurslaag op te heffen. Het werk dat de waterschappen verzetten en de kennis die zij bezitten moet echter wel doorgang vinden cq. geborgd worden.

dhr. Jan Peter Janse bevestigt mijn beeld, nml. veel inhoud en weinig proces/bestuurlijke context. Dus die onderdelen kunnen prima naar een andere bestuurslaag, bijvoorbeeld de nieuw te vormen landsdelen.

Scheelt weer een bestuurslaag, waardoor besluitvorming sneller kan verlopen.
Door R. Marinus (n.v.t.) op
Het afschaffen van provincies waarvan in de meeste gevallen de namen al 1000 jaar oud zijn is een cultuurhistorische misdaad.

De provincie, gefuseerd met waterschap, in afgeslankte vorm laten voortbestaan in een eventueel nieuw landsdeel is veel beter.

En zomaar gemeenten samenvoegen om aan grotere aantallen te komen is onverstandig, werkt contraproductief en zal de leefbaarheid van de landelijke/dunbevolkte gebieden zeer negatief beïnvloeden.
Door janpieter janse (Directeur) op
Ik ben lid van de steunfractie van de Algemene WaterschapsPartij Rijnland.Bevaren op het water.
De conclusie uit het artikel in BB deel ik. De concessies aan D66 Schouw moties dienen zich al aan.Dat vervolgens er ook door dit VVD/PVDA kabinet middels opschaling en geconstureerde opwaardering gewerkt wordt naar een bestuurslaag op oud begrip Provinciaal/lansgebieden/Regio,s is me duidelijk. Alleen het doet volledig onrecht aan de huidige en te verweven kennis van waterschappen van gebied, integraal waterbeheer, veiligheid en maakt de waterveiligheid van zee -en rivierdijken nog meer tot een bestuurlijke diskussie en financiele afweging.
Waterschappen opschalen/fuseren en verhogen efficiency en doelmatigheid, openheid naar kiezers, ingelanden om het mooi te zeggen is een must. Maar met het badwater ook het(waterschaps) kind gaan weggooien is nog erger dan de kwalen van bestuurlijk politiek apparaat.De komende vijftig jaren(50) moet er geen bestuurlijke diskussie over de waterschappen meer plaats vinden Er zijn andere uregnties zoals bodemdaling, staat van de dijken aan de kust en rivierdijken, verbeterde rioolzuivering en opwekking van energie, terugdringen van energiegebruik bij gemalen en het bespreken van de illusie dat we ten allen tijde droge voeten kunnen houden. Van dit kabinet krijg ik nu al tranen in mijn ogen.
JanPieter Janse.
Groningen
Door Bob Paulussen op
Het is een ilussie dat opschaling betekent dat de binding met de lokale werkzaamheden en de bewoners verloren gaat. Opschaling kan juist betekenen dat er duidelijkere kaders gesteld kunnen worden waarbinnen de werkzaamheden nog steeds uitgevoerd kunnen worden.

Kennelijk is opschaling mogelijk, dat betekent dat er in de bovenste (management)lagen van de organisatie efficienter gewerkt kan worden. Opschaling kan ontdubbeling weghalen binnen de organisatie en kan er juist voor zorgen dat de 'core business' van een waterschap goed uitgevoerd kan worden.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (BD) op
Nimmer hoorde ik enige klap na het fuseren van het waterschap. Als bolwerk van zakkenvullende dijkgraven, een tarief dat lijkt op stelen als de raven, ja dan is opheffen een goede grap.
Voeg alles samen :Politie,provincie justitie en waterschap, dat is pas een goed bestuurlijke stap.Daarna in één aktie opdoeken, we weten als burger toch al niet waar we recht moeten zoeken en dan zijn wij een dag blauw als goede grap
Door L. Koopman (Ambtenaar) op
"Zo missen we de betrokkenheid met de burger" welke betrokkenheid hebben we het dan over?