of 59318 LinkedIn

Waterschappen blij met Kamersteun voor knelpunten

Bedrijven in deze sector zijn verplicht om per 2018 hun eigen afvalwater te zuiveren. Om de kosten hiervoor te drukken, wil de sector collectieve zuiveringsinstallaties bouwen. Zij willen afvalwater lozen op de riolering en vandaaruit aftakken naar hun eigen collectieve zuivering. De Wet milieubeheer blijkt dat niet toe toe te staan.

Waterschappen rekenen op een snelle oplossing voor de vastgelopen plannen voor collectieve waterzuivering door de glastuinbouwsector. De Tweede Kamer vroeg deze week in een begrotingsdebat opheldering over juridische belemmeringen voor de zuiveringsplannen. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) zegde toe dat zij snel bestuurlijk overleg zal voeren om tot praktische oplossingen te komen.

Steun

De waterschappen voelen zich gesteund door de inbreng van de Tweede Kamer, zegt Ilona Elfferich, lobbyist voor de Unie van Waterschappen. Diverse Kamerfracties uitten hun zorgen over knelpunten voor de waterschappen, zoals de waterzuivering door de glastuinbouw. Bedrijven in deze sector zijn verplicht om per 2018 hun eigen afvalwater te zuiveren. Om de kosten hiervoor te drukken, wil de sector collectieve zuiveringsinstallaties bouwen. Zij willen afvalwater lozen op de riolering en vandaaruit aftakken naar hun eigen collectieve zuivering. De Wet milieubeheer blijkt dat niet toe toe te staan, zegt Elfferich.

 

Praktische oplossingen

‘Dat was voor ons en voor de sector een tegenvaller. Wij gingen ervanuit dat dit een goede oplossing zou zijn en wilden hier graag aan meewerken.’ Op dit moment draaien de waterschappen op voor de waterzuivering van de glasbedrijven, die hun afvalwater soms nog op het oppervlaktewater lozen. Omdat een wetswijziging te veel tijd gaat kosten, heeft de minister toegezegd dat ze nog voor het kerstreces bestuurlijk overleg wil voeren om tot praktische oplossingen te komen. Bijvoorbeeld het plaatsen van mobiele zuiveringsinstallaties. Daarvoor komt een wijziging van het Activiteitenbesluit.’

 

Geen energiebedrijf 

Een ander heikel punt is energieopwekking door de waterschappen, die daarbij forse duurzaamheidsambities hebben en ook volop mogelijkheden om energie op te wekken. Wanneer zij echter meer opwekken dan ze zelf nodig hebben, ontstaan juridische problemen: waterschappen zijn geen energiebedrijven en mogen de energie dus niet doorleveren. De ChristenUnie stelde hier vragen over, zegt Elfferich. ‘Volgens de minister is binnen de wet veel mogelijk. Mochten er op rijksniveau toch belemmeringen zijn, dan wil zij daar graag naar kijken. Wij zijn blij met die toezegging.’

 

Financiering POP3

Diverse fracties spraken ook hun zorgen uit over de besteding van Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3)-gelden voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)-projecten. De financiering vanuit de provincies komt onvoldoende van de grond, waardoor het geld op de plank blijft liggen. ‘Zonde’, zegt Elfferich, ‘want wat niet wordt besteed, moet terug naar Brussel.’ De minister deelt de zorgen, liet zij weten, en stuurt aan op betere afspraken over besteding van het geld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
@waterschapper
Diverse windmolenparken Nederland en Duitsland ( Google zelf maar eens) en lees de krant maar eens: voorbeeld trouw 17-11-1916 waterschappen sluiten risico lening voor buitenlandsprojecten etc etc.

Bijzonder dat ze dit doen en jij zegt dat dit niet mag!
Door waterschapper op
@ Henk. In het buitenland mogen waterschappen (gemeenten, provincies,...) helemaal niet investeren en noem eens een paar van die projecten in NL?
Door Henk op
De waterschappen nemen zeer grote financiële risico s met allerlei projecten die niet tot de kerntaak behoren. Waarom treden de minister en DNB niet op?
Door buitenlandse en binnenlandse projecten die mislukken stijgt de ozb premie. Schande!