of 62812 LinkedIn

Waterschappen achter voorstel nieuwe heffingen

De waterschappen hebben een definitief voorstel gedaan aan minister Van Nieuwenhuizen (Waterstaat) over de aanpassing van het belastingstelsel. Met het voorstel krijgen waterschappen meer mogelijkheden om de tarieven aan te passen aan de gebiedskenmerken, en kan er een ander tarief worden gevraagd voor woningen en niet-woningen.

De waterschappen hebben een definitief voorstel gedaan aan minister Van Nieuwenhuizen (Waterstaat) over de aanpassing van het belastingstelsel. Met het voorstel krijgen waterschappen meer mogelijkheden om de tarieven aan te passen aan de gebiedskenmerken, en kan er een ander tarief worden gevraagd voor woningen en niet-woningen.

Verschillen

De waterschappen stemden onderling unaniem in met het voorstel. De huidige regels voor de belastingen en heffingen zijn al jaren een bron van onenigheid. Doordat waterschappen de kosten grotendeels moeten verdelen op basis van de waarde van grond, gebouwen en natuurterreinen, en er sprake is van één tarief voor eigenaren van woningen en niet-woningen, ontstaan er grote verschillen in het dragen van de grootste lasten tussen de waterschappen. Zo moeten boeren soms meer betalen omdat wegen en spoorlijnen de waarde van onbebouwde grond verhogen, zonder dat de eigenaar er iets aan heeft. Daarnaast betalen woningeigenaren vaak onevenredig veel voor hun waterheffing, omdat die wordt berekend naar de WOZ-waarde. Die stijgt de laatste jaren fors voor woningen, terwijl de WOZ voor niet-woningen (zoals winkelpanden en kantoren) veel minder hard stijgt. Het leidt soms tot grote verschillen per waterschap.

 

Differentiatie

In het voorstel willen de waterschappen meer mogelijkheden voor om aparte tarieven in te stellen voor woningen en niet-woningen. Ook willen waterschappen meer mogelijkheden om de kosten te verdelen op basis van gebiedskenmerken. Op die manier kunnen waterschappen afzonderlijk meer rekening houden met de specifieke omstandigheden van het gebied bij het verdelen van de kosten. Zo kunnen de kosten beter worden verdeeld over de betalende categorieën.

 

Snel

De belastingkwestie speelt al jaren. Dit voorstel is een uitkomst van een traject dat de 21 waterschappen begin dit jaar startten onder leiding van voormalig staatssecretaris Menno Snel om de problemen op te lossen. Voordat het nieuwe stelsel in werking kan treden, moet de minister een nieuw wetsvoorstel maken en dat voorleggen aan de Tweede en Eerste Kamer.

 

VEH

De Vereniging Eigen Huis heeft enthousiast gereageerd op het voorstel van tariefdifferentiatie tussen woningen en bedrijfspanden. Volgens de vereniging wordt een ‘hardnekkige weeffout in het belastingsysteem’ hersteld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door bezorgde burger (beleidsadviseur) op
Dus mensen die wonen in een gebied met speciale "gebiedskenmerken" zijn de klos. Belastingen waren toch bedoeld om de lasten eerlijk te spreiden? Uiteindelijk heeft iedere Nederlander zijn eigen tarief en de hele administratieve last alleen al leidt tot stijging ervan. Ik pleit dan ook voor een en het zelfde belastingtarief in heel Nederland. Dat zou ook met de Ozb goed zijn trouwens.
Door Spijker (n.v.t.) op
@p. Eis is ook nog zoiets als een eerlijke verdeling van alle lasten van 'het droog houden van onze voeten' over alle burgers en bedrijven in Nederland.
Door p op
@Spijker, voor nationale kunstwerken doen we dat natuurlijk ook.

Maar laat regionale problemen ook regionaal opgelost en betaald worden!

Weet nog wel een paar onderwerpen die er van zouden opknappen als er meer lokaal keuzes zouden kunnen worden gemaakt
Door Rolf Steenwinkel (adviseur duurzame energie) op
Het is fijn dat de Waterschappen er onderling zijn uitgekomen. Het behoud van de zelfstandige bevoegdheid voor het innen van de belasting voor ons waterveiligheid is belangrijk. Samenvoegen tot een landelijk heffing klinkt heel solidair, maar dan zal de efficiency niet bevorderen. De gekozen vertegenwoordigers kunnen er zo goed op letten dat de burgers waar krijgt voor zijn geld.
Door Spijker (n.v.t.) op
Ook op deze manier blijft het kruidenieren met de waterschapstaken en tarieven. Het is beter en efficiënter om het tarief op nationaal niveau per ingezetene/bedrijf vast te stellen. Dus geen verschillen te maken tussen de verschillende waterschappen. De totale opbrengst kan naar rato over de waterschappen worden verdeeld. Iedere Nederlander wil tenslotte geen natte voeten krijgen en niets is redelijker dan dat iedere Nederlander/bedrijf daarvoor eenzelfde redelijk bedrag betaalt. Voor bedrijven zou een andere methode kunnen worden bedacht bijv. gebaseerd op bruto-omzet en mate van verontreiniging.