of 62812 LinkedIn

Waterschap zoekt hulp jager bij bestrijding bevers

Het waterschap Limburg wil dat jagers die zijn aangesloten bij wildbeheereenheden mee kunnen helpen in het afschieten van bevers die teveel overlast veroorzaken. Het bestrijden van de schade van bevers kost het waterschap teveel tijd, zegt bestuurder Har Frenken tegen De Limburger.

Het waterschap Limburg wil dat jagers die zijn aangesloten bij wildbeheereenheden mee kunnen helpen in het afschieten van bevers die teveel overlast veroorzaken. Het bestrijden van de schade van bevers kost het waterschap teveel tijd, zegt bestuurder Har Frenken tegen De Limburger.

Succes

De herintroductie van de bever is een succes in Nederland. Sinds het inheemse dier in de jaren tachtig opnieuw werd uitgezet, is de populatie gegroeid naar zo’n 3000 bevers, waarvan een groot deel leeft in natuurgebieden langs de grote rivieren.

 

Schade

In Limburg zitten naar schatting van het waterschap zo’n 1000 bevers. Maar het gegraaf van de dieren brengt schade aan dijken. Bovendien maken bevers dammen, die het waterpeil op bepaalde plekken kunnen verhogen of verlagen. Daarmee richten ze vaak schade aan in kwetsbare ecosystemen, en aan wegen, gebouwen en monumenten. Het waterschap moet daarom ieder jaar enkele tientallen bevers afschieten om de schade in te perken. Dat wordt tot nu toe nog gedaan door medewerkers van het waterschap die normaal gesproken de muskusrat en beverrat bestrijden.

 

Kosten

Bovendien kost het bestrijden van beverschade het waterschap tonnen euro’s per jaar. Als een deel van het werk gedaan kan worden door jagers dan kunnen die kosten omlaag, denkt Frenken. Voor het afschieten van een bever mag overigens alleen met een ontheffing, en als er sprake is van flinke schade. Waterschap Limburg wil ook een vrijwillige beverwacht opzetten, die schade in kaart brengt en eventuele beverdammen kan verwijderen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door pensionad01 (pensionado) op
De jagers hebben het al druk genoeg met het in de hand houden van de groeiende populatie wilde zwijnen in Brabant en Limburg. Laat het waterschap zich afvragen wat zij aan jagers jaarlijks in rekening brengt voor de huur van het jachtrecht op gronden en wateren van het waterschap.